Ceny udělované Společností Karlovarské právnické dny

Zobrazeny jsou zde ceny předávané na XVI. Konferenci Karlovarských právnických dnů v roce 2007.

Autorská cena
Autorská cena
za nejhodnotnější právnickou publikaci
Pocta judikátu
Pocta judikátu
za nejlepší judikát
Prestižní cena
Prestižní cena
za nejlepší právnický časopis

Tradičně jako ceny jsou předávány křišťálové artefakty z dílen akademického mistra Jaromíra Rybáka.

XXV. Karlovarské právnické dny

8.-10. června 2017