Ceny udělované Společností Karlovarské právnické dny

Ocenění udělená v roce 2017:

Autorská cena
Števček, Ficová, Baricová,Mesiarkinová, Bajánková,Tomašovič . a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár, C. H. Beck

Autorská cena - ČR
Melzer, Tégl a kol.
Občanský zákoník IV., Leges

Pocta judikátu
NS ČR 29 Cdo 5036/2015


Autorská cena
Autorská cena
za nejhodnotnější právnickou publikaci
Pocta judikátu
Pocta judikátu
za nejlepší judikát
Prestižní cena
Prestižní cena
za nejlepší právnický časopis

Tradičně jako ceny jsou předávány křišťálové artefakty z dílen akademického mistra Jaromíra Rybáka.

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

XXVI. Karlovarské právnické dny

14.-16. června 2018