Ceny udělované Společností Karlovarské právnické dny

Ocenění udělená v roce 2022:

Autorská cena

ČR
1. místo
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). Komentář - 2. vydání
Autoři: Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv
Wolters Kluwer ČR, a.s.

2. místo
Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář
Autoři: Filip Melzer Petr Tégl, a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

3. místo
Trestní zákoník. Komentář
Autoři: Filip Ščerba a kol.
Wolters Kluwer ČR, a.s.

4. místo
Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního
Autoři: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pocta judikátu

1. místo: Pl. ÚS 5/19 ze dne 1. 10. 2019
2. místo: 15 Tdo 110/2021 ze dne 16. 3. 2021
3. místo: 31 ICdo 36/2020 ze dne 10. 6. 2020

Prestižní cena

1. místo: Bulletin advokacie/Advokátní deník (Česká advokátní komora)
2. místo: Právní rozhledy (C. H. Beck, s. r. o.)
3. místo: Právník (Ústav státu a práva AV ČR)

Autorská cena
Autorská cena
za nejhodnotnější právnickou publikaci
Pocta judikátu
Pocta judikátu
za nejlepší judikát
Prestižní cena
Prestižní cena
za nejlepší právnický časopis

Tradičně jako ceny jsou předávány křišťálové artefakty z dílen akademického mistra Jaromíra Rybáka.

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2018

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2019