21.5.2015

Snížení účastnických poplatků

Společnost Karlovarské právnické dny znamuje, že na doporučení Programového grémia společnosti a ČAK se rozhodla diferenciovaně zvýhodnit možnost účasti na XXIII. Konferenci Karlovarské právnické dny pro představitele vrcholové justice a akademické obce a zpřístupnit Konferenci i mladší právnické generaci rozhodlo o snížení účastnických poplatků na Konferenci.

Ke snížení poplatků dojde následovně:

pro kmenové pedagogy z právnických fakult v ČR a SR,
pro soudce Nejvyšších a Vrchních soudů,
pro státní zástupce obou Vrchních a Nejvyššího státního zastupitelství,
pro advokáty (ČAK) do 33 let,
představuje snížený účastnický poplatek 4 250,- Kč + DPH.

pro doktorandy a studenty v max. počtu 5 z každé právnické fakulty,
pro advokátní koncipienty (ČAK),
představuje snížený účastnický poplatek 3 400,- Kč + DPH. 

Uvedené platí počínaje 22.5.2015 včetně pouze pro nově přihlášené účastníky naplňující výše uvedené předpoklady, a to až do naplnění celkového počtu 150 účastníků Konference. 

Program a podmínky účasti na XXIII. Konferenci Karlovarské právnické dny (3. až 4.6.2015 v hotelu Thermal Karlovy Vary) viz www.kjt.cz.

[doc]78_cs_Snizeni-ucastnickych-poplatku.doc (0,03 MB)

XXX. Karlovarské právnické dny