Die von den KJT zu erteilenden Preise

Ocenění udělená v roce 2022/2023:

Autorská cena

ČR
1. místo
Listina základních práv a svobod – Velký komentář
Autoři: Kühn, Kratochvíl, Kmec, Kosař et al
Nakladatelství Leges a.s.

2. místo
Zastoupení podnikatele
Autoři: doc. Kateřina Eichlerová
Wolters Kluwer ČR a.s.

3. místo
Základní práva a právní principy v judikatuře obecných soudů
Autoři: Wintr, Antoš (eds)
Nakladatelství Leges a.s.

Pocta judikátu

Nejvyšší soud 31 Cdo 1640/2022 ze dne 5.10.2022

Prestižní cena

1. místo: Právník (Ústav státu a práva AV ČR)a Právní rozhledy (C.H. Beck Praha)
2. místo: Bulletin advokacie (ČAK)
3. místo: Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo)
4. místo: Právny obzor (Ústav štátu a práva SAV)

Autorská cena
Autorská cena
za nejhodnotnější právnickou publikaci
Pocta judikátu
Pocta judikátu
za nejlepší judikát
Prestižní cena
Prestižní cena
za nejlepší právnický časopis

Tradičně jako ceny jsou předávány křišťálové artefakty z dílen akademického mistra Jaromíra Rybáka.

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2018

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2019

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2022

XXXI. Karlsbader Juristentage