Die von den KJT zu erteilenden Preise

Ocenění udělená v roce 2018:

Autorská cena

ČR
1. místo
Občanský zákoník. Komentář
Autor: Petrov, Výtisk, Beran a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

2. místo
Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář
Autor: Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv
Vydavatel: Wolters Kluwer

3. místo
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Autor: Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Nakladatelství Leges, s. r. o.


SR
1. místo
Správny súdny poriadok. Komentár
autor: Baricová, Fečík, Števček,Filová a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.


Pocta judikátu

Nejvyšší soud, 31 Cdo 4831/2017


Prestižní cena

ČR
1. místo: Bulletin advokacie
2. místo: Právní rozhledy
3. místo: Revue církevního práva,

SR
1. místo: Právny obzor, Ústav štátu a práva SAV
2. místo: Bulletin slovenskej advokácie, Slovenská advokátska komora
3. místo: Justičná revue, Ministerstvo spravedlivosti SR

Autorská cena
Autorská cena
za nejhodnotnější právnickou publikaci
Pocta judikátu
Pocta judikátu
za nejlepší judikát
Prestižní cena
Prestižní cena
za nejlepší právnický časopis

Tradičně jako ceny jsou předávány křišťálové artefakty z dílen akademického mistra Jaromíra Rybáka.

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

XXVII. Karlsbader Juristentage

13.-15. Juni 2019