Program XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny

POZOR ZRUŠENO! 

XXVIII. Konference KJT   Grandhotel Ambassador Karlovy Vary

17. 6. - 19. 6. 2021

PROGRAM 

 

ČTVRTEK 17. 06. 2021

8:00 - 9:00               Registrace

9:00                          Zahájení XXVIII. Konference

                                 JUDr. Vladimír Zoufalýadvokát, Praha, viceprezident KJT


9:05 - 11:45        "Občanské právo hmotné"

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR 
"Vyšší moc v soukromoprávních poměrech"

Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien
"Současné problémy v (rakouském) právu náhrady škody"

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
"Vybrané aktuální problémy práva náhrady škody" 

JUDr. Milan Hlušák, Ph.D., Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnická fakulta TU Trnava
"Limity a další problémy náhrady škody" 

 

12:00-13:00 OBĚD

 

13:00 - 15:30        "Občanské právo procesní"

JUDr. Tomáš  Lichovník, ÚS ČR
"Náhrada škody ve světle judikatury ÚS ČR"

Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., PrF MU
"Jak na důkazní nouzi ve sporech o náhradu škody"

Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien
"Náhrada škody a její dokazování v rakouském civilním procesu" 

JUDr. Pavel Simon, NS ČR
"Prostředky nápravy v případě zásahu veřejné moci do osobnostních práv" 

 

COFFEE BREAK

 

15:45 - 16:20 "Náhrada škody a korporátní právo I."

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha/JUDr. Petr Šuk, NS ČR
"Některé důsledky porušení péče řádného hospodáře (nejen) v judikatuře českých soudů"


16:20 - 17:45        "Náhrada škody na zdraví "

Prof. Dr. Ernst Karner, Institut für Zivilrecht, Universität  Wien
"Citová újma"

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., PF UK Praha
"Zdravotní péče a náhrada škody"

 

PÁTEK 18. 6. 2021


9:00 - 11:00        "Trestní právo a náhrada škody"

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR,  PF UK Praha
"Rozhodování o  náhradě škody a nemajetkové újmě v trestním řízení"

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., GP SR, PF UK Bratislava
"Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní" 

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha
"Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení"

JUDr. Pavel Pukovec, NSZ ČR 
"Zajištění majetku v trestním řízení"

 

COFFEE BREAK


11:15 - 13:15     "Náhrada škody ve světle evropského a mezinárodního práva"

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
"Unijní judikatura k náhradě škody jako zdroj koncepčních úvah" 

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem
"Náhrada škody ve virtuálním světě se zvláštním zohledněním umělé inteligence"

Dr. Rainer Kornfeld, advokát Vídeň
"Náhrada škody podle CMR"

Dr. Michael Wukoschitz, advokát, Vídeň
"Náhrada škody za zpožděné či zrušené lety"

 

13:15-14:15 OBĚD

 

14:15 - 16:30 hod.   "Odpovědnost státu za škodu"

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát 
"K odpovědnosti státu za škodu, včetně otázek regresu"

JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát, Bratislava 
"Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú sudcom disciplinárnym stíhaním (kárnym postihom)" 

JUDr. František Korbel, Ph.D., advokát 
"Náhrada škody ve veřejném stavebním právu" 

Horst Fischer, advokát, Německo
"Náhrada za neoprávněnou vazbu a výkon trestu podle německého práva"

 

19:00 - 23:00 Slavnostní recepce

 

SOBOTA 19. 6. 2021


9:15 - 10:30        "Náhrada škody a korporátní právo II."

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., advokát, PF TU Trnava, Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU Trnava
"Uplatňovanie práv spoločníka (kapitálovej) obchodnej spoločnosti z pohľadu aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR"

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát
"Možnosti smluvní limitace odpovědnosti za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře členy orgánů kapitálových společností"

 

10:30 - 11:15 - "Náhrada škody v online-světě" 

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno 
"Protiprávní jednání on-line a škoda on-line"

 

COFFEE BREAK

 

11:45 - 13:45  "Závěrečný smíšený blok"

Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci 
"Následky nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách"

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
"Dobytnost pohledávek v insolvenčním řízení a po jeho skončení"

JUDr. Petr Vojtek, NS ČR
"Aktuální judikatura NS k náhradě nemajetkové újmy"

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., advokát, PF MU Brno
"Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění"

 

13:45  Zakončení konference, závěrečný přípitek

                                    

Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání měněny.

Překlady a tlumočení zajišťuje společnost Adome, s.r.o.:

Mgr. Martina Komendová - soudní tlumočník a překladatel ve spolupráci s 

Mgr. Tomáš Šíma - soudní tlumočník a překladatel 

XXVIII. Karlovarské právnické dny