Program XXVIII. Konference Karlovarské právnické dny

XXVIII. Konference KJT   Grandhotel Ambassador Karlovy Vary

22. 10. - 24. 10. 2020

PROGRAM 

 

ČTVRTEK 22. 10. 2020

8:00 - 9:00               Registrace

9:00                          Zahájení XXVIII. Konference

                                 JUDr. Vladimír Zoufalýadvokát, Praha, viceprezident KJT


9:05 - 11:45        "Občanské právo hmotné"

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR 
"Vyšší moc v soukromoprávních poměrech"

Univ.-Prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien
"Současné problémy v (rakouském) právu náhrady škody"

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
"Náhrada škody dle OZ" 

JUDr. Milan Hlušák, advokát
"Limity a další problémy náhrady škody" 

 

12:00-13:00 OBĚD

 

13:00 - 15:00        "Občanské právo procesní"

JUDr. Tomáš  Lichovník, ÚS ČR 
"Náhrada škody ve světle judikatury ÚS ČR"

Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., PrF MU
"Jak na důkazní nouzi ve sporech o náhradu škody"

Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien
"Náhrada škody a její dokazování v rakouském civilním procesu" 

 

15:00 - 16:00 "Náhrada škody a korporátní právo I."

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha/JUDr. Petr Šuk, NS ČR
"Důsledky porušení péče řádného hospodáře"

 

COFFEE BREAK


16:30 - 17:45        "Náhrada škody na zdraví "

Prof. Dr. Ernst Karner, Institut für Zivilrecht, Universität  Wien
"Újmy na zdraví - Schockschaden und Trauerschaden"

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., PF UK Praha
"Zdravotní péče a náhrada škody"

 

PÁTEK 23. 10. 2020


9:00 - 11:00        "Trestní právo a náhrada škody"

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR,  PF UK Praha
"Rozhodování o  náhradě škody a nemajetkové újmě v trestním řízení"

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., GP SR, PF UK Bratislava
"Rozhodovanie o náhradě škody v adhéznom konaní" 

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha
"Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení"

JUDr. Pavel Zeman, NSZ ČR 
"Zajištění majetku v trestním řízení"

 

COFFEE BREAK


11:15 - 13:15     "Náhrada škody ve světle evropského a mezinárodního práva"

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
"Několik koncepčních úvah o otázkách náhrady škody zejména s ohledem na unijní judikaturu" 

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem
"Náhrada škody ve virtuálním světě"

Dr. Rainer Kornfeld, advokát Vídeň
"Náhrada škody podle CMR"

Dr. Michael Wukoschitz, advokát, Vídeň
"Náhrada škody za zpožděné či zrušené lety"

 

13:15-14:15 OBĚD

 

14:15 - 16:15 hod.   "Odpovědnost státu za škodu"

JUDr. Robert Pelikán Ph.D., advokát 
"K odpovědnosti státu za škodu, včetně otázek regresu"

JUDr. Pavel Simon, NS ČR
"Odpovědnost státu v judikatuře NS ČR k zákonu č 82/1998 Sb."

JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát, Bratislava 
"Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú sudcom disciplinárnym stíhaním (kárnym postihom)" 

Horst Fischer, advokát, Německo
"Náhrada za neoprávněnou vazbu a výkon trestu podle německého práva"

 

19:00 - 23:00 Slavnostní recepce

 

SOBOTA 24. 10. 2020


9:15 - 10:30        "Náhrada škody a korporátní právo II."

Doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M., advokát, PF TU Trnava
"Ochrana práv spoločníkov v práve obchodných spoločností (optikou nielen slovenského najvyššieho a ústavného súdu)"

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát
"Možnosti smluvní limitace odpovědnosti za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře členy orgánů kapitálových společností"

 

10:30 - 11:45 - "Náhrada škody v online-světě" 

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno 
"Protiprávní jednání on-line a škoda on-line"

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát 
"Důsledky práva na digitální službu na el. právní jednání (soukromoprávní a procesní)"

 

COFFEE BREAK

 

12:15 - 14:15  "Závěrečný smíšený blok"

Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci 
"Následky nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách"

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
"Dobytnost pohledávek v insolvenčním řízení a po jeho skončení"

JUDr. Petr Vojtek, NS ČR
"Aktuální judikatura NS k náhradě nemajetkové újmy"

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., advokát, PF MU Brno
"Násobná náhrada škody a jiné netradiční možnosti odškodnění"

 

14:15  Zakončení konference, závěrečný přípitek

                                    

Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání měněny.

XXVIII. Karlovarské právnické dny

22.-24. října 2020