Program XXIX. Konference Karlovarské právnické dny

ČTVRTEK 16. 6. 2022

8:00 - 9:00        Registrace

9:00     Zahájení XXIX. Konference

JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát, Praha, viceprezident KJT

 

9:05 - 10:30      "Úvahy nad právem a jeho ohýbáním"

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR 
"Úvahy nad právem a jeho ohýbáním"

 

10:30 - 12:15    "Občanské právo hmotné"

 

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., PF UP v Olomouci 
"Condictio ob rem v českém právu"

Doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., PF UP v Olomouci 
"Vybrané problémy týkající se vztahů mezi spoluvlastníky a vztahů spoluvlastníků vůči třetím osobám"

JUDr. Robert Pelikán, PhD., advokát Praha 
"Relativní neplatnost v novém českém právu"

 

OBĚD    12:30 - 13:30 

 

13:30 - 15:00    "Korporátní právo"

 

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK, VSCI Praha/JUDr. Petr Šuk, NS ČR  
"Zvláštní druhy akcií jako nástroj účasti akcionářů na řízení společnosti"

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU v Trnave 
"Interakcia medzi trestnoprávnou a korporačnou zodpovednosťou  člena orgánu za škodu"

 

 

COFFEE BREAK

15:30 - 16:45    "Aktuální otázky advokátního práva"

 

Dr. Eric Heinke, místopředseda RAK Wien, JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně představenstva ČAK, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK
"Role a působení advokáta" 

 

PÁTEK 17. 6. 2022

9:30 - 11:30     "Trestní právo" 

 

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR, PF UK
"Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo jinému soudu podle § 262 TrŘ ve světle judikatury ÚS"

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK / JUDr. Martin Richter, Ph.D., advokát Praha 
"Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení"

JUDr. Tomáš Lichovník, ÚS ČR 
"Trestní právo v rozhodnutích ÚS"

 

OBĚD    11:30 - 12:30

 

12:30 - 14:30    "Evropské a mezinárodní právo"

 

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem 
"Überblick über die Plattform-VO (2019/1150)" (Přehled o nařízení (EU) 2019/1150)

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
"Vstup unijního interpreta do národního práva - příklad zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských smlouvách "

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., PF UK 
"Realizace mezinárodních závazků ČR k sankčním opatřením (zmrazení majetku, omezení obchodu a plateb) a její dopady do majetkové sféry vnitrostátních subjektů"

Mag. Dominik Schindl, WU Wien 
"Klimatické žaloby v mezinárodním srovnání"

 

COFFEE BREAK

15:00 - 16:30    "Dopad Covid-19 do právních vztahů"

 

Hon.-Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien 
"Dopad Covid-19 do hmotně právních vztahů podle rakouského práva" 

Dr. Michael Wukoschitz, advokát, Vídeň/ Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno, Vídeň  
"Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku" 

 

19:00 - 23:00    slavnostní recepce

 

SOBOTA 18. 6. 2022

9:30 - 10:45     "Smíšený blok I"

JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát Bratislava  
"Viazanosť súdu predloženým znaleckým posudkom a postup pri odstraňovaní rozporov medzi predloženými znaleckými posudkami"

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR 
"Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení (Podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem)"

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát Praha 
"Aktuální stav implementace a změn nového stavebního zákona"              

COFFEE BREAK

 

11:00 - 12:15    "Smíšený blok II"

 

Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci 
"Zprostředkovatel z pohledu spotřebitele" 

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno 
"Soukromoprávní odpovědnost za kybernetický útok"

 

12:15    Zakončení konference, závěrečný přípitek

                    

Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání měněny.

 

Překlady a tlumočení zajišťuje společnost Adome, s.r.o.: 

Mgr. Martina Komendová - soudní tlumočník a překladatel ve spolupráci s

Mgr. Tomáš Šíma - soudní tlumočník a překladatel 

 

XXIX. Karlovarské právnické dny