Program XXX. Konference Karlovarské právnické dny

 

ČTVRTEK 15. 6. 2023

8:00 - 9:00               Registrace

9:00                          Zahájení XXX. Konference

                                 JUDr. Vladimír Zoufalýadvokát, Praha, viceprezident KJT

 

9:15 - 12:30

Moderace: JUDr. Vladimír Zoufalý/ JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR - "Právo věku "uálů""

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.PrF MU Brno - "Kdy a komu se (ne)vyplatí porušit právo?"

Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr.h.c., NSS - "K čemu je Ústavní soud?"

 

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., PF UP v Olomouci  - "Výklad závěti"

 

 

OBĚD  12:30 - 13:30

13:30 - 17:30

Moderace: Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Allen & Overy - "Odporovatelnost v insolvenčním řízení - zákaz předbíhání ve frontě věřitelů"

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR - "Zápočet v insolvenčním řízení (případně i novela k restrukturalizaci)" 

COFFEE BREAK

 

Moderace:  JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M./Mgr. Michal Vávra

Dr. Eric Heinke, místopředseda RAK Wien - "Advokátní povinnost mlčenlivosti - Děravý švýcarský sýr made in Austria?"

Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda SAK - "Ochrana advokátního tajemství při prohlídce advokátní kanceláře"

 

JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK - "Mlčeti (a) zlato - novinky z advokátního práva"

PÁTEK 16. 6. 2023

9:00 - 12:00

Moderace: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D./JUDr. Vladimír Zoufalý 

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR, PF UK - "Neúčinné vyšetřování v judikatuře Ústavního soudu"

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., Soudní dvůr EU, Lucemburk  -"Odpovědnost státu za škodu podle principu Francovich"

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., PF UK, (bývalá soudkyně Tribunálu EU) - "Determinace smluvního vztahu nezávislá na vůli stran"

JUDr. Petr Šuk, NS ČR - "Pracovněprávní ochrana členů statutárních orgánů obchodních korporací aneb Nekonečný příběh, díl 875"

 

OBĚD  12:00 - 13:00

 

13:00 - 18:00

 

Moderace: Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Univ.Prof. Dr.iur. Georg Kodek LL.M., WU Wien - "Aktuální výzvy v právu odpovědnosti za vady"


JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., NS ČR - "Právní domněnky a fikce ve smluvních vztazích"


Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., PrF MU Brno - "Rozdělení důkazního břemena ve sporu o vrácení peněžité částky"

 

COFFEE BREAK

Moderace: Mgr. Michal Vávra 

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem - "Protiprávní čerpání abstraktní bankovní záruky - existuje účinná obrana?

Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno, Vídeň - "Koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře"

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.Ústav štátu a práva SAV - "Zneužití bankovních úvěrů a záruk"

Moderace: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., Mgr. Michal Vávra

Hon.-Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien - "Právní ochrana ze strany státních soudů při přezkumu rozhodčích nálezů"

Mgr. Dušan Sedláček, advokát Praha - "Přezkum rozhodčích nálezů v ČR"

JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR - Koreferát "Ovlivňování rozhodčího řízení judikaturou českých obecných soudů"

 

19:30 - 23:00 slavnostní recepce

 

SOBOTA 17. 6. 2023

9:00 - 12:30     

   

Moderace: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D./Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc./Mgr. Kamil Blažek

 

JUDr. Ondřej Dostal, ČEZ - "Soutěžní právo v podmínkách řešení energetické krize"

Doc. JUDr. Petr Tégl, PF UP v Olomouci - "Právní charakter zařízení energetické či telekomunikační infrastruktury a zákonná a smluvní omezení vlastníků pozemků."

JUDr. Robert Pelikán, PhD., PF UK - "Digitální právní jednání z hlediska hmotného práva v bankovních vztazích, distributorů energií a poskytovatelů telekomunikačních služeb"

 

COFFEE BREAK

Moderace: JUDr. Ondřej Trubač/Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Prof. JUDr. Jan Dědič, VŠE, AK Kocián, Šolc, Balaštík/Doc. JUDr. Ivana Štenglová, VSCI Praha, PF UK - "Způsobilost k výkonu funkce statutárního orgánu po novele ZOK k 1.7.2023"

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR/JUDr. Martin Richter, Ph.D., PF UK - "Výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trestněprávních souvislostech"

Prof. JUDr. Bc. Tomáš GřivnaPh.D., PF UK/JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., PF UK - "Konsensuální vyřízení věci v trestním řízení proti právnickým osobám, limitace zmocnění advokáta"

12:30  Zakončení konference Mgr. Michal Vávra 

 

 

Změna programu vyhrazena. 

Překlady a tlumočení zajišťuje společnost Adome, s.r.o.: 

Mgr. Martina Komendová - soudní tlumočník a překladatel ve spolupráci s

Mgr. Tomáš Šíma - soudní tlumočník a překladatel 

XXX. Karlovarské právnické dny