Registrace - XXX. Karlovarské právnické dny

Upozornění: Vámi vyplněné údaje jsou pouze pro účely interní evidence účastníků konference vedené naší společnosti při dodržování zákonných povinností dle GDPR a dále pro v případě potřeby obeslání Vás organizačními změnami konání konference, včetně i informace o programu dalších konferencí v příštích letech.

Registrační formulář


kontrola


Účastnický poplatek za účast na celé konferenci i na jednotlivé dny zahrnuje materiály Karlovarských právnických dní.
Po odeslání přihlášky budete osobně kontaktován(a) administračním oddělením Konference.

V případě dotazů týkajících se registrace či fakturace nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese kjt@kjt.cz či telefonním čísle (+420) 602 349 069.

Stornopodmínky

Nebude-li přihláška z důvodu většího počtu přihlášených pro své pozdější zaslání akceptována nebo bude-li konference z důležitého důvodu zrušena, bude Vám poplatek obratem v plné výši vrácen.

V případě písemného odhlášení účastníka z konference do 14.5.2023 bude stornopoplatek činit 25 % účastnického poplatku, v případě odhlášení účastníka do 9.6.2023 pak 50 % tohoto poplatku. Při pozdějším odhlášení nebude účastnický poplatek vrácen, resp. zůstává v plné výši splatným; vždy může být samozřejmě přihlášen náhradní účastník. V případě inkasa stornopoplatku může účastník požádat o zaslání sborníku konference. Další nároky nemohou být uplatňovány.

XXX. Karlovarské právnické dny