Pocta judikátu

Cenu za nejlepší judikát vydaný soudem v ČR, nebo soudy ES uděluje společnost Karlovarské právnické dny - Společnost německých, českých, slovenských a rakouských právníků ve spolupráci s redakcemi Soudní judikatura, Judikatura ESD a Sbírka soudních rozhodnutí a provozovateli elektronických právnických informaci ASPI, Lexdata, Galaxie, E-právo a Codexis advokacie.

Porota

Prof. Dr. Josef Bejček, PF MU Brno
JUDr. Jindřiška Munková, advokát Praha
JUDr. František Balák, Nejvyšší soud ČR
JUDr. František Púry, Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Prof. Dr. František Zoulík, advokát
Prof. JUDr. Alena Wintrová, PF UK
Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc.
JUDr. Pavel Blanický

Autorská cena

Plastika jako cena v roce 2007

V minulosti obdrželi Poctu judikátu

XVI. Karlovarské právnické dny 7. – 9.června 2007
usnesení Ústavního soudu ČR spis. zn. Pl. ÚS 19/04 ze dne 21. února 2006 publikované v Soudních rozhledech, č. 5/2006

Statut Pocty judikátu je dostupný ke stažení zde.