Seznam výher pro vylosované účastníky ankety o nejlepší právnický časopis

 1. Účast na XXII. Konferenci KJT (2x)
 2. Vstupenka na slavností recepci 13.6.2014 (3x)
 3. Sborník z Konference (10x)
 4. Spomienky na Ernesta, JUDr. J.Vozár, Nakladatelství VEDA (5x)
 5. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek, C.H.Beck
 6. Zákon o střetu zájmů, J. Vedral, C.H.Beck
 7. Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení, Alexander J. Bělohlávek, C.H.Beck
 8. Svoboda projevu: principy, garance, meze: Leges (2x)
 9. Účast na semináři: Ing. Václav Chládek, Linde Praha
 10. Zákon o veřejných zakázkách, Linde Praha
 11. Zákon o ochraně ovzduší, Komentář, C. H.Beck (2x)
 12. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Komentář. § 514-544, C.H.Beck
 13. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje, C.H.Beck
 14. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech, C.H.Beck
 15. Půlroční předplatné časopisu Právní rozhledy (3x)
 16. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou, Leges
 17. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, Leges
 18. Zdravotnická praxe a právo, Leges
 19. Řízení ve věcech rodinněprávních, v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. Leges
 20. Stavební právo v teorii a praxi, Leges