Nominátoři

Seznam významných osobností v oblasti práva, kterým bylo nabídnuto právo navrhovat autorská díla k ocenění.

Právo navrhovat je čestné a nepřenositelné. Navrhovatelé mají právo na účast na slavnostním vyhlášení cen na slavnostní recepci konané v rámci konference.

Jméno Příjmení
JUDr. Pavla Augustinová
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Mgr. Jan Balarin, Ph.D.
JUDr. Eva Barešová
Mgr. Ing. Petr Baudyš
JUDr. Josef Baxa
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jan Bláha
Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.
JUDr. Pavel Blanický
JUDr. Vladimír Brejcha, PhDr.
JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Vladimír Bulínský
JUDr. Jiří Čáp
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Prof. JUDr. Jan Dědič
JUDr. Ladislav Derka
JUDr. Martin Dostál
JUDr. Antonín Draštík
JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, Ph.D., LL.M.
JUDr. Tomáš Durdík
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
JUDr. Roman Fiala
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
JUDr. Martin Foukal
JUDr. Miroslav Gallus
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
JUDr. Vojen Güttler
JUDr. Jiří Goldstein
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D.
Doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Ing. Pavel Horák, PhD.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
JUDr. Luboš Chalupa
Doc. JUDr. Iva Chvátalová CSc.
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Jiří Jakl
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jana Jurníková Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka Ph.D.
JUDr. Lenka Kaniová
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, PhD.
JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M.
JUDr. David Kosař Ph.D., LL.M., J.S.D.
JUDr. Ivo Kouřil
JUDr. Zdeněk Kovařík
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková Ph.D.
Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
JUDr. Jiří Krofta
JUDr. Zdeněk Krčmář
PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.
JUDr. František Kučera
Prof. JUDr. Jan Kuklík, Dr.Sc.
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. LL.M., S.J.D.
JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.
JUDr. Tomáš Linhart
Doc. JUDr. Petr Liška LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Macek
Mgr. Jan Mates, LL.M.
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Lenka Matyášová Ph.D.
JUDr. Michal Mazanec
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Jakub Morávek Ph.D.
JUDr. Petr Mrázek
Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ladislav Muzikář
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Tomáš Němeček
JUDr. Robert Neruda Ph.D.
JUDr. Danuše Novotná
PhDr. Marie Novotná
JUDr. Zdeněk Novotný
JUDr. Jan Oškrdal
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
JUDr. Jan M. Passer, PhD., LL.M.
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
Mgr. Petr Pazdera
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc.
Doc. JUDr. Vladimír Pítra
JUDr. Tomáš Pohl
Prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc.
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
JUDr. František Púry, Ph.D.
JUDr. Pavel Příhoda
JUDr. Ivan Rada, Ph.D.
JUDr. Adam Rakovský
JUDr. David Raus, Ph.D.
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D
Mgr. Iva Rolečková
JUDr. Blanka Roušalová
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
JUDr. Pavel Simon
Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D, LL.M.
Prof. JUDr. Jaruška Stavinohová CSc.
JUDr. Vladimír Stibořík
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, Dr.Sc.
JUDr. Alexander Sotolář
JUDr. Marek Starý, Ph.D
JUDr. Jiří Svoboda
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Milada Šámalová
JUDr. Martin Šešina
JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M, Ph.D.
Doc. et Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
JUDr. Marta Škárová
PhDr. JUDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Doc. JUDr. Ivana Štenglová
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
JUDr. Daniela Švecová
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
JUDr. Jiří Teryngel
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Mgr. Šárka Tlášková
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
JUDr. Miloš Tomsa, CSc.
JUDr. Vojtěch Trapl
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jan Tuláček
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
JUDr. Katarína Valová, PhD.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc.
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
JUDr. Vladimír Veselý
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Arnošt Vodička, CSc.
JUDr. Petr Vojtek
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
JUDr. Josef Vozár, CSc
JUDr. Josef Vrabec
JUDr. Robert Waltr
Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
JUDr. Pavel Zelenka
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
JUDr. Vladimír Zoufalý
JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Jana Bajánková
Doc. JUDr. Ladislav Balko, CSc.
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Katarína Bartalská
JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Tomáš Borec
JUDr. Jozef Brázdil
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
JUDr. Andrea Čechovičová
JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Štefan Detvai
Doc. JUDr. Anton Dulák, PhD.
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
JUDr. Miroslav Duris, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová
Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.
JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Ida Hanzelová
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Ján Hrubala
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
Prof. JUDr. gen. Jaroslav Ivor, DrSc.
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Prof. JUDr. Ján Klučka,CSc.
Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D.
JUDr. Jarmila Kováčová
JUDr. Igor Králik
Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
JUDr. Martin Krivák
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
JUDr. Peter Kukliš, ml.
JUDr. Jozef Kolcun
Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
JUDr. Miroslav Lehotský
JUDr. Martin Lopúch, PhD.
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Eva Mišíková
JUDr. Ľubomír Nemček
Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Mgr. Roman Oleksík
Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M
JUDr. Peter Paluda
Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc.
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
JUDr. Karol Šiška
Doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Ladislav Tichý
JUDr. Andrea Tomlainová, PhD.
JUDr. Dagmar Valovičová
JUDr. Martin Vladik
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
JUDr. Katarína Závacká, CSc.
JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Pavol Žilinčík
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

XXVII. Karlovarské právnické dny

13.-15. cervna 2019