Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

Autorská cena

ČR
1. místo
Občanský zákoník. Komentář
Autor: Petrov, Výtisk, Beran a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

2. místo
Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář
Autor: Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv
Vydavatel: Wolters Kluwer

3. místo
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Autor: Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Nakladatelství Leges, s. r. o.


SR
1. místo
Správny súdny poriadok. Komentár
autor: Baricová, Fečík, Števček,Filová a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.


Pocta judikátu

Nejvyšší soud, 31 Cdo 4831/2017


Prestižní cena

ČR
1. místo: Bulletin advokacie
2. místo: Právní rozhledy
3. místo: Revue církevního práva,

SR
1. místo: Právny obzor, Ústav štátu a práva SAV
2. místo: Bulletin slovenskej advokácie, Slovenská advokátska komora
3. místo: Justičná revue, Ministerstvo spravedlivosti SR

XXVII. Karlovarské právnické dny

13.-15. cervna 2019