Registrace - XXVII. Karlovarské právnické dny

Upozornění: Vámi vyplněné údaje budou takto uvedeny v seznamu účastníků konference, který obdrží každý z jejich účastníků. Nepřejete-li si tuto jejich publikaci, uveďte to prosím při vyplňování v závorce, v opačném případě potvrzujete i Váš souhlas s použitím uvedených osobních údajů sdružením Karlovarské právnické dny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Registrační formulářkontrola


Účastnický poplatek za účast na celé konferenci i na jednotlivé dny zahrnuje materiály Karlovarských právnických dní.
Po odeslání přihlášky budete osobně kontaktován(a) administračním oddělením Konference.

V případě dotazů týkajících se registrace či fakturace nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese kjt@kjt.cz či telefonním čísle (+420) 224 951 152.

Stornopodmínky

Nebude-li přihláška z důvodu většího počtu přihlášených pro své pozdější zaslání akceptována nebo bude-li konference z důležitého důvodu zrušena, bude Vám poplatek obratem v plné výši vrácen.

V případě písemného odhlášení účastníka z konference do 15.5.2019 bude stornopoplatek činit 25 % účastnického poplatku, v případě odhlášení účastníka do 10.6.2019 pak 50 % tohoto poplatku. Při pozdějším odhlášení nebude účastnický poplatek vrácen, resp. zůstává v plné výši splatným; vždy může být samozřejmě přihlášen náhradní účastník. V případě inkasa stornopoplatku může účastník požádat o zaslání sborníku konference. Další nároky nemohou být uplatňovány.

XXVII. Karlovarské právnické dny

13.-15. cervna 2019