Ceny udělované Společností Karlovarské právnické dny

Ocenění udělená v roce 2019:

Autorská cena

ČR
1. místo
Občanský zákoník IX. svazek § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Autoři: Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Nakladatelství Leges, s. r. o.

2. místo
Smlouva o dílo
Autor: Ivana Štenglová
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

3. místo
Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva
Autoři: Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek
Wolters Kluwer ČR, a.s.


SR
1. místo
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
Autoři: Eduard Burda, Marek Kordík, Lucia Kurilovská, Tomáš Strémy a kol.
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

2. místo
AUGUSTÍN RÁTH. Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského /VÝZNAMNÍ SLOVENSKÍ PRÁVNICI
Autor: Jozef Vozár
Vydavateľstvo VEDA

3. místo
Autorský zákon. Komentár
Autoři: Zuzana Adamová, Branislav Hazucha
Nakladatel C. H. Beck SK

Pocta judikátu

Celkem bylo navrženo na ocenění jak nominátory, tak dále i účastníky Ankety o nejlepší právnický časopis 21 rozhodnutí, zejména Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky. Žádný z judikátů neobdržel více jak 3 hlasy, při čemž po třech hlasech obdrželo celkem 6 judikátů. Za této situace, bylo na členech poroty, zda se přikloní k některému návrhu. Hlasování členů poroty však došlo rovněž k rovnosti hlasů pro 3 návrhy. Za této situace na návrh Doc. JUDr. Štenglové se porota rozhodla, že za období roku 2019 nebude udělena cena „pocta judikátu“ žádnému z navržených pravomocných rozhodnutí soudů, neboť žádný z nich nezískal výraznější podporu.


Prestižní cena

ČR
1. místo: Bulletin advokacie (Česká advokátní komora)
2. místo: Právní rozhledy (C. H. Beck, s. r. o.)
3. místo: Právník (Ústav státu a práva AV ČR)

SR
1. místo: Právny obzor, Ústav štátu a práva SAV
2. místo: Bulletin slovenskej advokácie, Slovenská advokátska komora
3. místo: Justičná revue, Ministerstvo spravedlivosti SR

Autorská cena
Autorská cena
za nejhodnotnější právnickou publikaci
Pocta judikátu
Pocta judikátu
za nejlepší judikát
Prestižní cena
Prestižní cena
za nejlepší právnický časopis

Tradičně jako ceny jsou předávány křišťálové artefakty z dílen akademického mistra Jaromíra Rybáka.

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2018

XXVIII. Karlovarské právnické dny