Nominátoři

Seznam významných osobností v oblasti práva, kterým bylo nabídnuto právo navrhovat autorská díla k ocenění.

Právo navrhovat je čestné a nepřenositelné. Navrhovatelé mají právo na účast na slavnostním vyhlášení cen na slavnostní recepci konané v rámci konference.

Jméno Příjmení
Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavla Augustinová
Mgr. Tomáš Babáček, LL.M.
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Mgr. Jan Balarin, Ph.D.
Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Jiří Balaštík
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
JUDr. Alena Bányaiová, Ph.D.
JUDr. Eva Barešová,
JUDr. Ivo Bárta, LL.M, LL.M., CSc.
JUDr. Josef Baxa
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Bezouška
JUDr. Jan Bláha
Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.
JUDr. Pavel Blanický
Michal Bobek
Arthur Braun, M.A.
JUDr. PhDr. Vladimír Brejcha
JUDr. Marie Brejchová, Ph.D.
Doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.
JUDr. Vladimír Bulínský
JUDr. Petr Čáp
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Prof. JUDr. Jan Dědič
JUDr. Ladislav Derka
JUDr. Martin Dostál
JUDr. Eva Dobrovolná
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.
JUDr. Radek Doležel
Mgr. Luboš Dörfl
JUDr. Antonín Draštík
JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, Ph.D., LL.M.
JUDr. Tomáš Durdík
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Mgr. Eliška Dvořáková
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.
Mgr. Bc. Adam Forst
JUDr. Martin Foukal
JUDr. Miroslav Gallus
JUDr. Hana Gawlasova
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Vojen Güttler
Mgr. Lenka Hálková
Dr. Iur. Erwin Hanslík
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D.
JUDr. Antonín Havlík, Ph.D.
Doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
JUDr. Milan Hlušák
JUDr. Irena Holcová
Mgr. Šárka Homfray
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Ing. Pavel Horák, PhD.
Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Mgr. et. Ing. Pavlína Hubková
Doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D.
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
JUDr. Luboš Chalupa
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Jiří Jakl
Mgr. Radek Janeček
JUDr. Marie Janšová
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Lukáš Jícha
JUDr. Violeta Jiráčková
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jana Jurníková Ph.D.
JUDr. Johan Justoň
JUDr. Jan Kalvoda
JUDr. Lenka Kaniová
JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D.
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, PhD.
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. František Korbel, Ph.D.
JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M.
Doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J.S.D.
Doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
JUDr. Ivo Kouřil
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková Ph.D.
JUDr. Lukáš Králík Ph.D.
Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
JUDr. Zdeněk Krčmář
PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.
JUDr. František Kučera
Prof. JUDr. Jan Kuklík, Dr.Sc.
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. LL.M., S.J.D.
JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.
JUDr. Jan Lata, Ph.D.
Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
JUDr. Tomáš Lichovník
JUDr. Tomáš Linhart
Doc. JUDr. Petr Liška LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Pavel Marc, Ph.D.
Mgr. Tomáš Matějovský
Mgr. Jan Mates, LL.M.
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.
Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
JUDr. Antonín Mokrý
JUDr. Petr Mrázek
Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ladislav Muzikář
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Tomáš Němeček
JUDr. Robert Neruda Ph.D.
PhDr. Marie Novotná
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Marek Novotný
JUDr. Zdeněk Novotný
Mgr. Barbora Obračajová
JUDr. Ing. Miloš Olík Ph.D., LL.M., FCIArb.
JUDr. Jan Oškrdal
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
JUDr. Jan M. Passer, PhD., LL.M.
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
Mgr. Petr Pazdera
Mgr. Rostislav Pekař
Mgr. Jana Pekařová
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Zuzana Peřinová
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.
Doc. JUDr. Mgr. Magdaléna Pfeiffer Ph.D.
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc.
Doc. JUDr. Vladimír Pítra
Mgr Andrea Pokorná
Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Mgr. Andrea Procházková
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
prof. JUDr. Jiří Přibáň DrSc.
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D.
JUDr. Pavel Příhoda
JUDr. Pavel Pukovec
JUDr. František Púry, Ph.D.
JUDr. Ivan Rada, Ph.D.
JUDr. Adam Rakovský
JUDr. Nataša Randlová Ph.D.
JUDr. David Raus, Ph.D.
Mgr. Martin Ráž M.Jur.
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D
Mgr. Iva Rolečková
Mgr. Michaela Romanová
prof. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.
JUDr. Blanka Roušalová
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
JUDr. Miroslav Růžička Ph.D.
JUDr. Michal Ryška
JUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Miroslav Sedláček Ph.D., LL.M.
Mgr. Dušan Sedláček
JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
JUDr. Blanka Schöblová
JUDr. František Schulmann
Prof. JUDr. Michal Skřejpek DrSc.
JUDr. Ladislav Smejkal
JUDr. Martin Smolek, Ph.D, LL.M.
JUDr. Marek Starý Ph.D.
Prof. JUDr. Jaruška Stavinohová CSc.
Mgr. Milan Suchánek
JUDr. Jiří Svoboda
JUDr. Miroslav Sylla
JUDr. Jindřiška Syllová CSc.
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Milada Šámalová
JUDr. Martin Šešina
Doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán Ph.D.
Mgr. Filip Šilhavý
JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M, Ph.D.
Doc. et Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
JUDr. Petr Škvain Ph.D.
PhDr. JUDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Doc. JUDr. Ivana Štenglová
JUDr. Petr Šuk
Doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Petr Tégl Ph.D.
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Mgr. Šárka Tlášková
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jan Tuláček
JUDr. Jitka Tutterová
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Mgr. Eva Václavíková
Mgr. Matěj Vácha
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc.
Mgr. Michal Vávra
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
JUDr. Vladimír Veselý
JUDr. Roman Vicherek Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Šárka Vlašínová
JUDr. Arnošt Vodička, CSc.
JUDr. Petr Vojtek
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
JUDr. Josef Vrabec
JUDr. František Vyskočil
Mgr. Jaroslav Vystrk
JUDr. Robert Waltr
JUDr. Daniel Weinhold Ph.D.
Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
JUDr. Marta Zavadilová Ph.D.
JUDr. Jiří Zemánek CSc.
JUDr. Vladimír Zoufalý
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Mgr. Jiří Zoubek LL.M.
JUDr. Vladimír Zoufalý
JUDr. Jana Bajánková
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Tomáš Borec
JUDr. Jozef Brázdil
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
JUDr. Andrea Čechovičová
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
JUDr. Štefan Detvai
Prof. JUDr. Anton Dulák, PhD.
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
JUDr. Miroslav Duris, PhD.
JUDr. Zuzana Ďurišová
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Ján Havlát
JUDr. Jana Henčeková PhD.
JUDr. Ján Hrubala
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
JUDr. Peter Kerecman, PhD.
Prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc.
Prof. JUDr. Ján Klučka,CSc.
JUDr. Josef Kolcun
Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D.
JUDr. Jarmila Kováčová
JUDr. Igor Králik
Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
JUDr. Martin Krivák
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
JUDr. Peter Kukliš, CSc.
Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
JUDr. Miroslav Lehotský
JUDr. Martin Lopúch, PhD.
Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Eva Mišíková
JUDr. Ľubomír Nemček
Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Mgr. Roman Oleksík
Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M
JUDr. Peter Paluda
Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
JUDr. Karol Šiška
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Viola Takáčová PhD.
JUDr. Andrea Tomlainová, PhD.
JUDr. Katarína Valová Ph.D.
JUDr. Dagmar Valovičová
JUDr. Martin Vladik
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Doc. JUDr. Jozef Vozár CSc.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
JUDr. Katarína Závacká, CSc.
JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Pavol Žilinčík
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.