Program XXXI. Konference Karlovarské právnické dny


 

XXXI. Konference KJT Hotel Thermal Karlovy Vary

13. - 15. 6. 2024

PROGRAM      

 

ČTVRTEK 13. 6. 2024

8:30 - 9:00               Registrace

9:00                          Zahájení XXXI. Konference

                                 JUDr. Vladimír Zoufalýadvokát, Praha, 1. víceprezident KJT

 

9:00-12:15

Moderace: JUDr. Vladimír Zoufalý

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR "Odrazy v nauce a judikatuře změn z rekodifikace Občanského zákoníku"

Panelová diskuse k 10.letům účinnosti nového soukromého práva (Prof. Eliáš, doc. Melzer, JUDr. Krčmář, JUDr. Bříza, JUDr. Pelikán, JUDr. Horák, JUDr. Púry)

COFFEE BREAK

Moderace: JUDr. Vladimír Zoufalý

 

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, VSCI Praha,  PF UK - "Nová úprava záruky za jakost"

 

JUDr. Robert Pelikán, PhD., PF UK - "K efektivitě úpravy adhézních smluv"

 

OBĚD  12:15 - 13:15

13:30 - 17:00

Moderace: JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 

JUDr. Ing. Miroslav Chlípala, PhD., LL.M., advokát - "Umelá inteligencia: revolúcia v práve a advokácii?"

 

JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK/ Mgr. Lenka Hanková, advokátka - "Legislativa EU k regulaci umělé inteligence"

 

COFFEE BREAK

 

Moderace: Mgr. Michal Vávra 

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.advokát - "Hranice rozhodného práva ve vztazích s mezinárodním prvkem" 

 

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., PF UP v Olomouci - "Promlčení v občanskoprávních vztazích"

Dr. Severin-Philipp Kietaibl, WU Wien - "Aktuální vývoj v úpravě promlčení z rakouské a mezinárodní perspektivy" 

 

PÁTEK 14. 6. 2024

9:00 - 12:30

 

Moderace: JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 

 

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR, PF UK - "K některým problémům spojeným s pokračováním v trestném činu, trvajícími a hromadnými trestnými činy (plynoucím z rozhodnutí NS ČR)"

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK / JUDr. Martin Richter, Ph.D.,   PF UK - "Trestní postih podvodu a jiných nekalých praktik v řízení před soudem"

COFFEE BREAK

Moderace: Mgr. Michal Vávra

Hon.-Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, víceprezident OGH Wien - "Kolektivní odškodnění a hromadné žaloby"

(přednášku prof. Rassiho a koreferát k české úpravě přednese Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno, Vídeň) 

Prof. Dr. Ansgar Staudinger, Universität Bielefeld - "Brusel l bis - poslední novinky" 

 

OBĚD  12:30 - 13:30

13:30 - 18:00

 

Moderace: Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem - "Smluvní sankce - úzké pojetí v úpravě AGB"

JUDr. Pavel Horák, NS ČR - "Možnosti sjednávání smluvních sankcí"

 

Moderace: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

JUDr. David Petrlík, Ph.D., Tribunál SDEU - "Digitální plaformy a hospodářská soutěž: výzvy a perspektivy soudní ochrany"

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.PrF MU Brno - "Info a kritický komentář k tzv. Digital Market Act a jeho aplikaci"

Prof. Radim Polčák, Ph.D., PrF MU Brno - "Smlouvy o poskytování digitálního obsahu vč. promítnutí  do úpravy spotřebitelského práva"

 

(přednášku přednesou doc. JUDr. Matěj Myška, PhD., PrF MU a JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), PrF MU) 

 

 

COFFEE BREAK

JUDr. Mgr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR - "Umělá inteligence a otázky autorského práva"

 

Dr. Eric Heinke, místopředseda RAK Wien - "AI a advokacie"  

 

 

19:30 - 23:00 slavnostní recepce

 

SOBOTA 15. 6. 2024

9:30 - 12:30        

Moderace: Mgr. Kamil Blažek 

Prof. JUDr. Jan Dědič, PF UK/ Doc. JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. - "Některé otázky výkonu hlasovacích práv v kapitálových společnostech"                

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., PF UK, Bratislava - "Oprávnění správce dědictví zavazovat společnost a zápisy v obchodním rejstříku"

COFFEE BREAK

Moderace: Mgr. Michal Vávra

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát - Reforma stavebního práva - účinná k 1.7.2024"

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR - "Zákonná vyživovací povinnost v bludišti insolvenčního a rodinného práva a právo "přednosti" po smrti insolvenčního dlužníka"

12:30  Zakončení konference Mgr. Michal Vávra, 2.víceprezident KJT       

Program i časy  mohou být změněny

XXXI. Karlovarské právnické dny