25.5.2009

pro členy ČAK

Na základě dohody s ČAK a s ohledem na její příspěvek k pokrytí nákladů dvou bodů programu a Autorské ceny, poskytuje KJT slevu členům ČAK ve výši 30% z řádného účastnického poplatku, tj. na částku 8.750,- Kč s platností od 25.5.2009, včetně.