30.10.2009

Pozvánka na Valnou hromadu

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu společnosti Karlovarské právnické dny

dne 18.11.2009, v 17:15 hod.

v sídle společnosti Národní 10, Praha 1, Palác Dunaj   

Program:

1)      Zahájení a volba pracovních orgánů Valné hromady

2)      Zhodnocení činnosti společnosti Karlovarské právnické dny a projednání návrhů na organizační změny

3)      Volba nových orgánů společnosti Karlovarské právnické dny - představenstva, jednatele a revizorů účtu

4)      Diskuse o programu XVIII. konference společnosti Karlovarské právnické dny

Po skončení Valné hromady se předpokládá jednání nového představenstva o programu XVIII. konference v Karlových Varech za účasti i ostatních orgánů vč. členů poradního (programového) grémia. Toto jednání bude veřejné.

Prosíme o Vaše potvrzení, zda se VH zúčastníte.   

 

JUDr. Vladimír Zoufalý

Viceprezident společnosti