Nominátoři

Seznam významných osobností v oblasti práva, kterým byla nabídnuta možnost při navrhování autorských děl k ocenění Autorskou cenou společnosti za předpokladu, že nabídku společnosti přijmou

Návrh programového grémia z 22.12.2008

Pozn. Právo navrhovat je čestné, tj. bezúplatné a nepřenositelné. Navrhovatelé mají pouze právo účastnit se slavnostního vyhlášení a v omezeném počtu i na účast na Konferenci (30) dle dojití jejich přihlášky na Konferenci před 30.3.2009 za snížený účastnický poplatek.(dále viz. statut).
Jméno Příjmení Organizace
Prof. JUDr. Milan Bakeš PFUK Praha
JUDr. František Balák Nejvyšší soud ČR
JUDr. Vladimír Balaš advokát,Praha
JUDr. PhDr. Stanislav Balík Ústavní soud ČR
JUDr. Eva Barešová Český úřad katastrální a zeměměřičský
JUDr. Václav Bartik Úřad pro ochranu osobních údajů
Mgr. Ing. Petr Baudyš Český úřad zeměměřický a katastrální
JUDr. Josef Baxa Nejvyšší správní soud ČR
JUDr.Jana Bajánková Nejvyšší soud SR
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. Právnická fakulta MU Brno
Prof.JUDr. Stanislav Bělina PF UK Praha
Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. PF ZČU Plzeň
Mgr. Michal Bobek Evropský univerzitní institut, Florencie
Prof. JUDr. Jiří Boguszak PF UK Praha
JUDr. Vladimír Bulinský PF MU Brno
JUDr. Jaroslav Bureš VS Praha
Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Dagmar Císařová PF UK Praha
JUDr. Petr Čech PF UK Praha UK
JUDr. Karel Čermák advokát, Praha
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. PF UK Praha
Mgr. Michal Černý, Ph.D. PF UP Olomouc
Prof. JUDr. Milan Čič Ústavní soud SR
Prof. JUDr. Zdeněk Češka PF UK Praha
Doc. JUDr. Milan Damohorský PF UK Praha
Prof. JUDr. Jan Dědič AK Kocián, Šolc, Balaštík
JUDr. Martin Dostál Ústavní soud ČR
JUDr. Antonín Draštík Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. PF UK Praha
JUDr. Ljubomír Drápal Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Jan Dvořák PF UK Praha
Doc. JUDr. Milan Ďurica PhD. PF UMB Bánská Bystrica
Prof. JUDr. Karel Eliáš PF ZČU Plzeň
JUDr. Štefan Elek, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. František Faldyna Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jindřich Fastner Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. PF UK Praha
Prof. JUDr. Josef Fiala PF MU Brno
JUDr. Roman Fiala Nejvyšší soudČR
Prof. JUDr. Jan Filip PF MU Brno
JUDr. Martin Foukal Notář, president Notářské komory ČR
Doc. JUDr. Milan Galvas PF MU Brno
JUDr. Miroslav Gallus Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr.Aleš Gerloch, CSc. PF UK
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. PF MU Brno
JUDr. TOmáš Horáček PF UK Praha
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. Ústavní soud ČR
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. PF UK Praha
JUDr. Irena Holcová advokátní kancelář
prof. JUDr. Milana Hrušáková PF MU Brno
Prof. JUDr. Jan Hřebejk PF UK Praha
Doc. JUDr. Jan Hurdík, CSc. PF MU Brno
JUDr. Ing. Jan Hušek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Luboš Chalupa advokátní kancelář
Doc. JUDr. Iva Chvátalová VŠE Praha
JUDr. František Ištvánek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Petr Jäger Ústavní soud ČR
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. PF UK Praha
JUDr. Roman Jelínek, Ph.D. Advokát
JUDr. Luboš Jemelka Rozkladová komise ČNB
JUDr. Miloslav Jindřich Notář
Ing. JUDr. Radek Jurčík VŠE Praha
JUDr. PhDr. Jana Jurníková PF MU Brno
JUDr. Jaroslava Jirmanová Nejvyšší soud ČR
JUDr. Stanislav Kadečka PF MU Brno
JUDr. Milan Kamlach Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Lenka Kaniová Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Milan Kindl, CSc. PF ZČUPlzeň
JUDr. Bohuslav Kahle MZV ČR
Mgr. Josef Kavalec OS Břeclav
JUDr. Jiří Kmec PF ZČU Plzeň
JUDr. Ivan Kobliha VS Praha
JUDr. Alena Kohoutková advokátka Praha
prof. ing. Bohumil Králíček VŠE Praha
Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková PF MU Brno
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. PF UK Praha
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Bohuslav Klein advokát, Praha
Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. PF ZČU Plzeň
Doc. JUDr. Věra Korecká Nejvyšší soud ČR
JUDr. David Kosař Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Zdeněk Kovařík VS Praha
JUDr. Jan Kozák KS Brno
JUDr. Roman Kozel Advokát
JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. PF ZČU Plzeň
Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl PF MU Brno
JUDr. Zdeněk Krčmář Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. advokátní kancelář
JUDr. Jaroslav Kuba, CSc. Národohospodářská fakulta VŠE, advokát
Prof. Ing.Květa Kubátová, CSc. VŠE Praha
JUDr. František Kučera VS Praha
Prof. JUDr. Zdeněk Kučera PF UK Praha
JUDr. Vladimír Kurka Ústavní soud ČR
JUDr. Petr Liška PF UK Praha
JUDr. Jiří Macek VS ČR
Mgr. Stanislav Malý, DrSc. PF UK Praha
Doc. JUDr. Karel Marek PF MU Brno
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. VŠE Praha
JUDr. Lenka Matyášová Nejvyšší správní soudČR
Mgr. Ivana Mlejnková VS Praha
JUDr. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud Praha
Doc JUDr. Jiří Mikeš PF UK Praha
Doc. JUDr. Vladimír Mikule PF UK Praha
JUDr. Pavel Molek Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Antonín Mokrý VS Praha
JUDr. Otakar Motejl VOP ČR
JUDr. PhDr. Petr Mrkývka PF MU Brno
JUDr. Jindřiška Munková Advokátka Praha, PF UK Praha
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. PF UK Praha
JUDr. Ladislav Muzikář MS Praha
JUDr. Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D. Advokát, Praha
JUDr. Jiří Nykodým Ústavní soud ČR
Prof. JUDr. Otto Novotný, CSc. PF UK Praha
JUDr. Jaroslav Oehm PF UK Praha
Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc. SAV - Ústav štátu a práva Bratislava
Prof JUDr.Václav Pavlíček, CSc. PF UK Praha
Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. PF MU Brno
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. KS České Budějovice
Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. Policejní akademie ČR
JUDr. Jan Passer Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. PhDr. Ivana Pařízková PF MU Brno
Prof. JUDr. Monika Pauknerová CSc. PF UK Praha
Doc. JDUr. Jan Pauly, CSc. Národohospodářská fakulta VŠE, advokát
Prof. JUDr. Irena Pelikánoá, DrSc. ESD Lucemburk
Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Vladimír Pítra PF UK Praha
Doc. JUDr. Stanislav Plíva Katedra obchodního práva UK
JUDr. Milan Podhrázký Nejvyšší správní soud ČR
Doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. PF MU Brno
JUDr. Milan Pokorný, CSc. Nejvyšší soud ČR
JUDr. Tomáš Pohl PF UK Praha
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. PF UK Praha
JUDr. Barbara Pořízková Nejvyšší správní soud ČR
Prof. Doc. JUDr. Petr Průcha, CSc. Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. František Púry Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Senta Radvanová PF UK Praha
JUDr. Adam Rakovský Advokát, Praha
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Ph.D. JUDr. David Raus KS Brno
JUDr. Tomáš Richter IES FSV UK
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová PF MU Brno
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D PF UK Praha
Ph.D. JUDr. Alena Schillerová FÚ Brno
JUDr. Eva Sekaninová VS Praha
JUDr. Markéta Selucká PF MU Brno
Prof. JUDr. Michal Skřejpek PF UK Praha
JUDr. Drahoslav Sojka Advokát Brno
JUDr. Jiří Spáčil Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Jaruška Stavinohová PF MU Brno
JUDr. Ilona Schelleová advokátka
JUDr. Alexander Sotolář MS Praha
Prof. JUDr. Jan Svák MS SR
JUDr. Jan Sváček MS Praha
Prof. Doc. JUDr. Pavel Šámal Nejvyšší soud ČR
JUDr. Kateřína Šimáčková PF MU Brno
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Marta Škárová Nejvyšší soud ČR
JUDr. Ivana Štenglová Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. PF UP Olomouc
Prof. JUDr. Pavel Šturma PF UK Praha
JUDr. Daniela Švecová NS SR
Prof. JUDr. Jiří Švestka, Dr.Sc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Ivo Telec PF MU Brno
Prof. JUDr. Luboš Tichý PF UK Praha
JUDr. Jiří Teryngel Advokát, Praha
Prof. JUDr. Michal Tomášek, DrSc. PF UK Praha
JUDr. Miloš Tomsa VS Praha
JUDr. Vojtěch Trapl Dr. TRAPL and Partners
Doc. JUDr. Jiří Tretera PF UK Praha
Prof. Doc. JUDr. Petr Tröster PF UK Praha
JUDr. Jan Tuláček Linde a.s.
Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. PF MU Brno
JUDr. Ernest Valko Advokátska kancelária
JUDr. Marie Vanduchová, CSc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Nakladatelství C.H. Beck
Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. advokát
JUDr. Pavel Varvařovský Ústavní soud ČR
Doc. JUDr. Miloš Večeřa, CSc. PF MU Brno
Prof. Dr. Arsene Verny  
JUDr. Arnošt Vodička, CSc. Advokát
JUDr. Petr Vojtek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. PF UK Praha
JUDr. František Vondruška Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Prof. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. PF UK Praha
JUDr. Josef Vozár, CSc. ÚSaP SAV Bratislava
JUDr. Eliška Wagnerova, Ph.D. Ústavní soud ČR
JUDr. Robert Waltr Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Alena Winterová PF UK Praha
Doc. JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. PF UK Praha
Prof. Ing. Jiří Zemánek PF UK Praha
JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka VS Praha
JUDr. Pavel Zelenka VS Praha
JUDr. Vladimír Zoufalý Advokát, Praha
Prof. JUDr. František Zoulík PF UK Praha

XVII. Karlovarské právnické dny

4.-6. cervna 2009