Na XVII. Konferenci k vystoupení byli pozváni a přislíbili svoji účast:

Prof. Dr. Olga Ovečková, PF UK Bratislava

JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., advokát Clifford Chance, IES FSV UK

Dr. Iva Hirt-Tlapak, předseda senátu Obchodní soud Vídeň

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR

Dr. Gero Fischer, předseda senátu NS SRN v.v.

JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR

Dr. Schlammer, advokát Mnichov

DR. Jochen Merkel,

Prof. Dr. Pavel Holländer DrSc., Ústavní soud ČR

Prof. Dr. Josef Bejček, PF MU, Brno

Mgr. Robert Pelikán, advokát Praha

JUDr. Petr Čech, PF UK, Praha

JUDr. Ivana Bučková, advokát Vídeň

Eduard Graf von Westphalen, advokát Mnichov a president Karlovarských právnických dnů

Prof. Dr. Jan Švejnar, University of Michigan, CERGE-EI

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát Kolín a místopředseda Německé advokátní komory

Doc. Dr. Martin Gebauer, Universita Heidelberg

Prof. Dr. Ansgar Staudinger, Universita v Heidelbergu

Prof. JUDr. Jan Mazák, Generální advokát, Evropský soudní dvůr v Lucemburku

Prof. Dr. Irena Pelikánová, předsedkyně senátu Evropský soudní dvůr v Lucemburku a PF UK Praha

Prof. JUDr. Karel Eliáš, PF ZU Plzeň

Prof. Dr. Peter Doralt, FOWI, Vídeň

Prof. Dr. Jan Dědič, VŠE Praha

JUDr. Jindřiška Munková, generální sekretář společnosti, advokát Praha – AK Munková, Zoufalý a partneři, PF UK Praha

Prof. Dr. Pavel Šámal, PhD, NS ČR a PF UK Praha

JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno

JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident společnosti Karlovarské právnické dny, advokát Praha

Advokát Praha, AK Munková, Zoufalý a partneři

XVII. Karlovarské právnické dny

4.-6. června 2009