XVII. Karlovarské právnické dny

Konference Karlovarské právnické dny jsou pravidelným setkáváním právníků z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska, zaměřeným vždy na aktuální právní problémy a způsob jejich řešení, a to i s ohledem na jednotlivé národní právní úpravy, resp. komunitární právo EU, formou diskusí, přednášek, konzultací i vzájemných osobních kontaktů. Přednášky i diskuze jsou simultánně tlumočeny.

XVII. ročník Karlovarských právnických dní se koná 4.-6. června 2009 v hotelu Thermal**** v Karlových Varech. Zveme vás k účasti na konferenci. Věříme, že Program konference bude i v tomto roce vysoce zajímavý. Informace o účasti,(přihláška, výše účastnického poplatku a informace o ubytování) jsou uvedeny v sekci Registrace.

Uvítáme rovněž i bez účasti na Konferenci, pokud přispějete svým názorem v anketě o nejlepší právnický časopis, na jejímž základě pak obdrží časopis z ČR a časopis z SR ocenění, Prestižní cena. Stejně tak pokud svým hlasem doporučíte nejvýznamnější judikát k ocenění Pocta judikátu. Hlasovat tedy můžete nezávisle na tom, zda se konference zúčastníte. Pro účastníky ankety jsou věnovány věcné ceny ve formě právnických publikací, předplatného časopisů, užívání systému Codexis atd., účasti na konferenci, účasti na slavnostní recepci.

Společnost Karlovarské právnické dny byla založené v roce 1991 Eduardem Graf von Westphalenem a JUDr. Vladimírem Zoufalým. Více o společnosti naleznete v sekci Dokumenty a O KJT.


Včera dne 8.4.2009 odpoledne, po těžké nemoci zemřel zakladatel a president naší společnosti

Eduard Graf von Westphalen

Nyní o to více považujeme za náš závazek, i vůči Eduardovi, pokračovat v jím započaté činnosti a úspěšně uskutečnit XVII. Konferenci Karlovarské právnické dny.

JUDr. Vladimír Zoufalý
Vicepresident společnosti
JUDr. Jindřiška Munková
Generální vědecký sekretář
Eduard Graf von Westphalen - foto
Eduard hrabě von Westphalen
* 10.10.1942, Praha
† 8.4.2009, Mnichov

Čest jeho památce

Účastnický poplatek

Možnosti slevy z účastnických poplatků na konferenci (12.500,- Kč, resp. 525 Euro).

  • Snížený účastnický poplatek pro účastníky XV. A XVI. Konference – 11.500,- Kč , resp. 485 EUR
  • Snížený účastnický poplatek pro „nominátory Autorské ceny“ činí 7.800,- Kč (bez žádosti).
  • Snížený účastnický poplatek na žádost je určen pro soudce vyšších, tj. odvolacích soudů a pro pedagogy Právnických fakult (obojí platí pro účastníky z ČR, SR, Rakouska i Německa) a činí pro:
1 účastníka 9.900,- Kč
2 účastníky 17.000,- Kč (8.500,- Kč na osobu)
3 účastníky 21.000,- Kč (7.000,- Kč na osobu)

K žádosti instituce je třeba uvést specializaci vyslaných účastníků na některé téma uvedené v programu. Dokládá se zejména označením náplně senátu, resp. předmětem výuky, či označením některé publikované práce. Žádost je třeba poslat současně s registrací na adresu KJT, resp. per e-mail kjt@kjt.cz, a to nejpozději do 15.5.2009. Snížení je limitováno pro počet 30 účastníků z ČR, SR, Rakouska a Německa. Při větším počtu žádostí rozhoduje dřívější datum doručení registrace.


XVII. Karlovarské právnické dny

4.-6. cervna 2009