Program XVII. ročníku Karlovarských právnických dní

Čtvrtek - 4.6.

9.00

zahájení  konference - Dr. Joachim Merkel, ministerský rada v.v. Bonn, člen představenstva společnosti

Insolvence fyzických osob, podnikatelů i nepodnikatelů
SR - Prof. Dr. Olga Ovečková, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava
ČR - JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., advokát Clifford Chance, IES FSV UK
Rakousko - Dr. Iva Hirt-Tlapak, předseda senátu Obchodního soudu Vídeň

K aktuální otázkám a judikatuře NS ČR k insolvenci
JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
(Dotazy předem písemně)

Moderace Prof. JUDr. František Zoulík, PF UK
11.45 K odpovědnosti advokátů v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu v SRN
Dr. Gero Fischer, předseda senátu NS SRN v.v.

K trestněprávní odpovědnosti advokátů v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR
JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR
Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát Praha, vicepresident společnosti
13.00 Oběd
14.00 Corporate Governance a jeho význam v mezinárodní ekonomické kriminalitě
Dr. Schemmel, advokát Mnichov
15.00 Soudcovská tvorba - napětí vně i uvnitř "interpretova" světa, zvláště nevyjasněné otázky paralelního působení vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva
Prof. Dr. Pavel Holländer DrSc., Ústavní soud ČR
16.30 Diskuse ke konkrétním soudním rozhodnutím, v nichž soudy dotvářejí právo v oblasti klasických právních institutů, příkladmo: § 308 ObchZ, 29 Odo 563/2003 (18/2006 SbRc.) § 477 ObchZ , NS CR, 29 Odo 691/2003, 27.7.2005 (C 3824/2006) § 527 ObcZ, NS CR, 32 Odo 453/2004, 9.12.2004 (SJ 2005) § 196a ObchZ, četná judikatura vyvozující paušálně absolutní neplatnost či neúčinnost právních úkonu při nenaplnění požadavku citovaného paragrafu
Prof. Dr. Josef Bejček, PF MU, Brno, JUDr. Robert Pelikán, advokát Praha
Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát Praha, vicepresident společnosti
16.30 Workshop - soudní uplatnění pohledávek za dlužníky v SRN a Rakousku včetně insolvenčního řízení a exekuce
JUDr. Ivana Bučková, advokát Vídeň, Dr. Iva Hirt-Tlapak, Obchodní soud Vídeň, Prof. Dr. univ. Arsene Verny, M.E.S., advokát Praha/Berlin, AK Loh von Huelsen Michel, FSV UK Praha / Donau - Universitaet Krems

Pátek 5.6.

9.00 Důsledky finanční krize a dopady jejího řešení a prevence v požadavcích na veřejnoprávní regulaci soukromoprávních vztahů, k otázkám autonomie vůle a smluvní volnosti, požadavek na odpovědnost státu (EU) za provádění kontroly na základě veřejnoprávních předpisů
Prof. Dr. Jan Švejnar, University of Michigan, CERGE-EI
10.15 K návrhu směrnice Parlamentu a Rady EU o spotřebitelských právech
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát Kolín a místopředseda Německé advokátní komory
11.15 K vývoji mezinárodního práva soukromého (nařízení č. 593/2008 ES - o právu rozhodném ve smluvních vztazích "Řím I.") nařízení č. 864/2007 - o právu rozhodném v mimosmluvních vztazích "Řím II", nařízení č. 44/2001 ES o pravomoci, uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních vztazích "Brusel I")
Doc. Dr. Martin Gebauer, Universita v Heidelbergu
12.15 Ochrana spotřebitelů a obětí dopravních nehod ve světle výše uvedených nařízení "Řím I", "Řím II", a "Brusel I"
Prof. Dr. Ansgar Staudinger, Universität Bielefeld
Moderace JUDr. Bohuslav Klein, předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
13.00 Oběd
14.00  Volná diskuze
14.30 K návrhu zásad evropského smluvního práva a společný referenční rámec Evropského smluvního práva
Prof. Dr. Irena Pelikánová, Evropský soudní dvůr v Lucemburku - přednese JUDr. Robert Pelikán, advokát Praha
15.00 Návrh českého občanského zákoníku: spoj a střety tuzemských právních tradic a inspirací mezinárodním okolím
Prof. JUDr. Karel Eliáš, PF ZU Plzeň
16.30 Evropské právo obchodních společností
Prof. Dr. Jan Dědič, VŠE Praha
Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát Praha, vicepresident společnosti
19.15 Slavnostní recepce
19.30 Vyhlášení a předání cen společnosti Karlovarské právnické dny (Autorská cena, Pocta judikátu a Prestižní ceny)
23.30 Závěr recepce

Sobota 6.6.

9.30 Náhrada škody ze soutěžněprávních deliktů (i ve světle nařízení Řím II)
JUDr. Jindřiška Munková, advokát Praha - AK Munková, Zoufalý a partneři, PF UK Praha
10.00 Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu dle platné právní úpravy a za účinnosti nového trestního zákoníku. 
Prof. Dr. Pavel Šámal, PhD, NS ČR a PF UK Praha
11.00 Odpovědnost internetových ISP
JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU
12.00 Převod vlastnictví k nemovitostem/bytovým jednotkám před vznikem existence předmětu koupě, resp. před nabytím vlastnictví prodávajícím
Mgr. Robert Pelikán, advokát Praha
Moderace JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát Praha, vicepresident společnosti
13.00 Zakončení konference

Součástí materiálů pro účastníky konference je i význačná monografie Prof. Br. Franze Bydlinskeho "Základy právní metodologie" nákaldem Föwi (jinak neprodejná) v překladu JUDr. J. Munkové.

XVII. Karlovarské právnické dny

4.-6. cervna 2009