Spolupořadatelé

 • Česká advokátní komora
 • Deutscher Anwaltverein e.V.
 • Bundesrechtsanwaltkammer
 • Forschungsinstitut für mittel-und osteuropäisches Wirtschaftsrecht e.V.
 • Industrie-und Handelskammer Oberfranken
 • Internationales Fachinstitut für Steuer und-Wirtschaftsrecht e.V.
 • Slovenská advokátská komora
 • Notárská komora Slovenskej republiky
 • Notářská komora České republiky
 • Ústav štátu a práva SAV
 • Peneurópská vysoká škola
 • nakladatelství C.H.BECK

  nakladatelství C.H.BECK

 • nakladatelství Wolters Kluwer ČR a.s.
 • ČEZ a.s.

  ČEZ a.s.

 • Československá obchodní banka, a.s.
 • nakladatelství LEGES s.r.o.

XX. Karlovarské právnické dny

7.-9. června 2012