Na XX. Konferenci k vystoupení byli pozváni a přislíbili svoji účast:

 • JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha
 • Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát Praha
 • Prof. JUDr. Irena Pelikánová DrSc., předsedkyně senátu Tribunálu soudního dvora EU Lucemburk
 • Prof. JUDr. Olga Ovečková DrSc., Ústav státu a práva Bratislava
 • JUDr. Radim Polčák, PF MU Brno
 • Prof. JUDr. Mária Patakyová CSc., Universita Komenského, Bratislava
 • JUDr. Jozef Vozár, Ústav státu a práva, Bratislava
 • Dr. Hildegard Ziemons, advokátka Frankfurt
 • Prof. JUDr. Josef Bejček CSc., PF MU Brno
 • Prof. Dr. F. Graf von Wesphalen, advokát Kolín nad Rýnem, president KJT
 • Dr. Rainer Spatscheck, advokát Mnichov
 • Prof. Dr. Franz Salditt, advokát Neuwied
 • Mgr. Mgr. Jan Petrov LL.M, ředitel justiční akademie
 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát Praha
 • JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
 • Prof. JUDr. Karel Eliáš
 • Prof. JUDr. Pavel Šámal, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha
 • Univ.-Prof.Dr. Ernst Karner, Vídeň

XX. Karlovarské právnické dny

7.-9. června 2012