Program XX. ročníku Karlovarských právnických dní

ČTVRTEK 7.6.2012 9:00-18:00 hotel Thermal

Prof. JUDr. Mária Patakyová CSc., Universita Komenského, Bratislava
Nové instituty v právu obchodních společností SR z pohledu Evropského modelového zákona o společnostech (European Model Copany Act)

Prof. Dr. Friedrich Graf von Wesphalen - advokát, Kolín nad Rýnem, president KJT
Vybrané výkladové otázky v návrhu nařízení o společném evropském kupním právu 

Prof. JUDr. Josef Bejček CSc., PF MU, Brno
Úprava tzv. významné tržní síly: přirozený krok k tzv. ochraně slabšího nebo papírový tygr (a škůdce soutěže a spotřebitele)

JUDr. Radim Polčák, PF MU, Brno
Lex Informatica - budoucnost informační sítě a působnost státního práva

Gräfin von Galen
V jaké míře vyřeší připravovaná harmonizace Evropského trestního práva problémy národního trestního práva (a jeho nároky na suverenitu)

Prof. JUDr. Pavel Šámal, předseda senátu NS ČR, PF UK, Praha
Trestání v oblasti hospodářských trestně právních deliktů

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát, Praha
Hospodářské tresní právo z pohledu komerciality

Mgr. et Mgr. Jan Petrov LL.M., ředitel justiční akademie
Neplatnost v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát, Praha
Obchodní podíl v exekuci a v konkursu - současný stav a budoucnost

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů v insolvenci

PÁTEK 8.6.2012 9:00-17:00 hotel Thermal

JUDr. Jozef Vozár, Ústav státu a práva, Bratislava
Nemajetková újma v soukromém právu

Dr. Rainer Spatscheck, advokát, Mnichov
Zdroje informací daňové kontroly v situacích s mezinárodním právem

JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK, Praha
Oznamovací povinnost soudů, orgánů státní správy a profestních komor, pokud je na tyto delegován výkon práv a povinností veřejnoprávního charakteru

Univ.-Prof. Dr. Ernst Karner, Vídeň
Odpovědnost státu za správní, soudní a legislativní křivdy z pohledu právní komparace

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., předsedkyně senátu Tribunálu Souního dvora EU, Lucemburk
Právní odpovědnost a její současné vývojové tendence

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT
Všeobecné obchodní podmínky. Kontrola v obchodním styku

Dr. Hildegard Ziemons, advokátka, Frankfurt
Německý "Goverance Codex"

Prof. JUDr. Karel Eliáš
Nenápadný půvab věcných břemen pro komerční praxi

Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc., Ústav státu a práva, Bratislava
Promlčení práva v obchodních závazkových vztazích ve světle judikatury

Prof. JUDr. Helena Válková CSc.,katedra sociální práce Filozofické fakulty UK, Praha
Pomoc obětem trestných činů, náhrada škody a její vymahatelnost ve světle nové legislativy

SOBOTA 9.6.2012 9:00-15:00 hotel Thermal - Nový občanský zákoník

Přednáší: Prof. JUDr. Jan Dědič, Prof. JUDr. Karel Eliáš a další

  • Výklad intertemporálních ustanovení
  • K rozdílnosti užitých terminologických pojmů z hlediska jejich obsahu
  • Aplikace NOZ prostřednictvím jeho principů § 1-14
  • Platnost, neplatnost právních úkonů
  • Jsou již nyní možné rozdílné výklady některých pojmů či ustanovení?

Pozn. Změna programu vyhrazena. Časové uspořádání bude dále upřesňováno.