Ocenění udělená společností Karlovarské právnické dny v roce 2017

Autorská cena
Števček, Ficová, Baricová,Mesiarkinová, Bajánková,Tomašovič . a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár, C. H. Beck

Autorská cena - ČR
Melzer, Tégl a kol.
Občanský zákoník IV., Leges 

Pocta judikátu
NS ČR 29 Cdo 5036/2015

Prestižní cena pro Nejlepší právnický časopis
Ars Notaria – Notárska komora SR

Poznámky:
I.Celkový počet zúčastněných nominátorů na hodnocení: 54.
II.Pokud autorskou cenu za ČR a SR získá dílo autorů vydané v ČR,ocení se zvláště i dílo autorů vydané v SR a obráceně.
III. V případě malých odstupů mezi autorským dílem na 1. a 2. místě zveřejňuje se i umístění na druhém místě v pořadí.

V roce 2017 se společně na druhém a třetím místě umístily:
Jirsa a kolektiv - Občanské soudní řízení – Soudcovský komentář, Wolters Kluwer
a
Králík - Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy, Leges

IV. Další umístění v anketě právnické veřejnosti o nejlepší právnický časopis:
2. místo a současně v ČR 1. místo
Eprávo (EPRAVO.CZ)
3. místo
Bulletin advokacie (ČAK)
4. místo
Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo)
5. místo
Právní rozhledy (C.H. Beck)
V SR
2. místo Bulletin Slovenskej advokacie (SAK)
3. místo Právní obzor, Ústav státu a práva AV SR

Počet respondentů (pouze platné hlasy)
Celkem:306
Česká republika:192
Slovenská republika:114
Rozlišení podle uvedené profese
Advokát / koncipient:85
Soudce:5
Notář:81
Státní správa:20
VŠ učitel:12
Student PF:7
Ostatní bez bližšího uvedení:81

Společnost Karlovarské právnické dny u příležitosti XXV. Konference ocenila svým uznáním za osobní příspěvek k tvorbě práva a právního vědomí i s přihlédnutím k jejich aktivní podpoře odborných diskuzí v rámci dosavadních konferencí KJT:

 • JUDr. Eva Barešová
 • Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 • JUDr. Ph.Dr. Josef Benda, Ph.D. LL.M.
 • JUDr. Pavel Blanický
 • JUDr. Rudolf Čirč
 • Prof. JUDr. Jan Dědič
 • Prof. Dr. JUDr. Eliáš
 • JUDr. Violeta Jiráčková
 • JUDr. Zdeněk Krčmář
 • JUDr. Martin Krivák
 • Mag. Magda Svoboda Mascher
 • Prof. JUDr. Olga Ovečková, Dr.Sc.
 • Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
 • Prof. JUDr. Irena Pelikánová Dr.Sc.
 • JUDr. František Púry
 • Mgr. Eva Schramm
 • Prof. JUDr. Pavel Šámal
 • Doc. JUDr. Ivana Štenglová
 • JUDr. Jitka Tutterová
 • Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

XXV. Karlovarské právnické dny

8.-10. cervna 2017