Partneři

 • Česká advokátní komora
 • Deutscher Anwaltverein e.V.
 • Slovenská advokátní komora
 • Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V., Wien
 • Industrie- und Handelskammer Oberfranken
 • Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
 • Ústav štátu a práva SAV
 • Ústav státu a práva AV ČR
Ve spolupráci:
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Notárská komora Slovenskej republiky
 • Notářská komora České republiky
 • Unie podnikových právníků ČR
 • Velvyslanectví ČR v Rakousku

V součinnosti:
Leges
 • Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.
 • Nakladatelství C.H.Beck
 • IWRZ – Zeitschrift für Internationales Wirtschaftsrecht
 • Nakladatelství Economia
Obczan
Konkursní noviny
Právní rádce
Codexis
Právní prostor


Za finančního přispění:
 • AGROFERT, a.s.
ČEZ

XXV. Karlovarské právnické dny

8.-10. cervna 2017