Seznam řečníků

Na XXV. Konferenci vystoupili:

 • JUDr. Josef Baxa, předseda NSS ČR
 • Prof. JUDr. Josef Bejček, DrSc., PrF MU
 • JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., VSZ Praha
 • Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M., PF TU Trnava
 • Prof. JUDr. Jan Dědič, PF UK, Praha
 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR
 • Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., ÚS ČR
 • JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., NS ČR
 • JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., advokát, PF UP Olomouc
 • Prof. Dr. Ernst Karner, Institut für Zivilrecht UW
 • Mgr. František Korbel, Ph.D, advokát, Praha
 • JUDr. Martin Maisner, Ph.D., advokát, Praha
 • Prof. JUDr. Mária Patakyová, PF UK Bratislava
 • Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., Tribunál Soudního dvora EU Lucemburk
 • Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno
 • JUDr. František Púry, NS ČR
 • Dr. Dean Spielmann, Tribunál Soudního dvora EU Lucemburk
 • Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR
 • JUDr. Ján Šikuta, Ph.D. NS SR
 • Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, ÚS ČR
 • JUDr. Petr Šuk, NS ČR
 • Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF UP Olomouc
 • Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno
 • JUDr. Martin Vladik NS SR
 • Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT
 • Prof. Dr. Christiane Wendehorst, Universität Wien
 • Prof. Dr. Martin Winner, WU Wien
 • JUDr. Pavel Zeman, NSZ ČR

Všem přednášejícím děkujeme za jejich příspěvky.

XXV. Karlovarské právnické dny

8.-10. cervna 2017