Anketní lístek

Ocenění společnosti Karlovarské právnické dny Pocta judikátu a Prestižní cena budou udělena spolu s Autorskou cenou na slavnostní recepci v Karlových Varech dne 15. 6. 2018, konané v rámci XXVI. Konference Karlovarské právnické dny, a to na základě hodnocení odborné právní veřejnosti prostřednictvím tohoto anketního lístku.

Anketní lístek lze vyplnit nejpozději do 12. 6. 2018.

Anketní lístky došlé do 30.5.2018 budou slosovány o věcné ceny.

V anketě prestižní cena se zvlášť hodnotí odborná úroveň (převládající) příspěvků v časopisu a informační úroveň časopisu v oblasti jeho zaměření v rozmezí 1 nejnižší - 10 nejvyšší hodnocení, a to na základě osobní znalosti a možnosti srovnávat.

Statut Prestižní ceny je dostupný ke stažení zde a statut Pocty judikátu zde.

PRESTIŽNÍ CENA 2018

pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice v období 2017/2018
Název časopisu / Vydavatel Jazyk Hodnocení
Acta Iuridica Olomucensia
Univerzita Palackého v Olomouci
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ad notam
Notářská komora ČR
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ars notaria
Notárska komora SR
SK Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bulletin advokacie
Česká advokátní komora
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bulletin slovenskej advokácie
Slovenská advokátska komora
SK Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bulletin Stavební právo
Česká společnost pro stavební právo
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Časopis pro právní vědu a praxi
Masarykova univerzita, Brno
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
International and Comparative Law Review
Univerzita Palackého v Olomouci
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jurisprudence
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Justičná revue
Ministerstvo spravodlivosti SR
SK Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Kriminalistika
Ministerstvo vnitra ČR
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Obchodní právo
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Obchodněprávní revue
C.H.Beck Praha
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právněhistorické studie
PF Univerzita Karlova v Praze
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právní rádce
Economia, a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právní rozhledy
C.H.Beck Praha
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právník
Ústav státu a práva AV ČR
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právny obzor
Ústav štátu a práva SAV
SK Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právo a rodina
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Soukromé právo
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Revue církevního práva
Společnost pro církevní právo
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Revue pro právo a technologie
Masarykova univerzita, Brno
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Soudce
Soudcovská unie ČR
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Soudní rozhledy
C.H.Beck Praha
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Správní právo
Ministerstvo vnitra ČR
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Státní zastupitelství
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Trestněprávní revue
C.H.Beck Praha
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Trestní právo
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Zo súdnej praxe
Wolters Kluwer SR, s.r.o.
SK Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Zpravodaj Jednoty českých právníků
Jednota českých právníků
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Epravo
EPRAVO.CZ, a.s.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právní prostor
ATLAS consulting spol. s r.o.
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jiné právo
Kolektiv autorů
ČR Odborná úroveň:  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Informační úroveň: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

POCTA ZA NEJLEPŠÍ JUDIKÁT za období 2017/2018

V oblasti judikatury aplikovatelné v ČR za období 2017-2018, doporučuji pro významný přínos právní praxi a teorii k ocenění:


Hlasující
kontrola


XXVI. Karlovarské právnické dny

14.-16. června 2018