Program XXVI. Konference Karlovarské právnické dny

 
ČTVRTEK 14. 6. 2018
 
8:00 - 9:00      Registrace
 
9:00                Zahájení XXVI. Konference
                       JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident KJT, advokát, Praha
 
9:15 - 12:15                            "Občanské právo hmotné"
 
Obcházení zákona
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR  
                                         
Ten dluh Ti zaplatím, ale až mně zaplatí třetí osoba
JUDr. Ing. Pavel Horák Ph.D., NS ČR 
 
Aktuální otázky započtení
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., PF UP Olomouc, advokát
 
Aktuální otázky k návrhu směrnice EP a Rady COM(2015) 634 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu 
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem
   
Odpovědnost za provoz autonomních vozidel
Mag. Julian Pehm, Institut für Europäisches Schadenersatzrecht, Vídeň 
 
 
12:15 - 13:15 OBĚD                   
                
 
13:15 - 15:20                          "Občanské právo procesní"
 
Moderace: JUDr.Vladimír Jirousek, předseda ČAK
 
Míra důkazu a důkazní břemeno
Prof. JUDr. Luboš Tichý, PF UK Praha a Mgr. Jan Balarin, Ph.D., advokát, Praha      
             
Kdy nemá smysl se na ÚS vůbec obracet, aneb nepřípustnost ústavní stížnosti     
JUDr. Tomáš Lichovník, ÚS ČR, Brno
 
Synallagmatické závazky a jejich soudní uplatňování                                     
Doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M., PF TU Trnava
 
COFFEE BREAK
 
15:40 - 18:15                          "Insolvenční právo"
 
Praktické zkušenosti s přeshraničními insolvencemi na základě jedné velké rakouské insolvence
Dr. Hans Georg Kantner, Kreditschutzverband von 1870, Vídeň
 
Limity oddlužení a tendence rozhodovací praxe                                                         
Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., advokát, Praha
 
Institut náhrady škody v insolvenčních souvislostech
JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
 
Procesní a hmotně právní postavení zajištěných věřitelů v insolvenčních řízeních a obdobné otázky
JUDr. František Kučera, VS Praha
 
Konference se zúčastní i zástupci MS ČR, kteří se zapojí do diskusePodle možností už i ve čtvrtek večer ministr spravedlnosti.
 
 
PÁTEK 15. 6. 2018
 
9:00 - 10:30                            "Trestní právo"
 
Zveřejňování informací z trestního řízení
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., VSZ Praha
 
Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb.
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda NS ČR, PF UK Praha
 
Koncepce přičítání trestného činu právnické osobě v SR
Prof.  JUDr. Jozef Čentéš, PhD., PF UK Bratislava
 
COFFEE BREAK
 
 
10:45 - 14:20                           "Evropské právo, právní osobnost"
 
 
Právní osobnost a útvary bez právní osobnosti
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., Tribunál Soudního dvora EU Lucemburk  
 
Právnické osoby a právní subjektivita
JUDr. Robert Pelikán Ph.D., ministr spravedlnosti
 
12:15 - 13:15 OBĚD
 
Arbitrovatelnost v oblasti korporátního práva                                                           
Prof. Dr. Martin Winner, WU Wien
 
Arbitrovatelnost v právu EU - judikatura ESD k dohodám o ochraně investic     
Dr. Viktor  Kreuschitz, Tribunál Soudního dvora EU Lucemburk  
 
COFFEE BREAK  (14:20 - 14:50)
 
14:50 - 16:00                           "Medicínské právo, správní právo"
 
Správní soudnictví - brzdy a protiváhy nebo motor změn?
JUDr. Josef Baxa, předseda NSS ČR                                                                        
 
Pluralita v medicíně a péče řádného odborníka                       
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., PF UP Olomouc
 
16:00 - 17:15  "Hospodářská soutěž, korporátní právo"
 
Možnosti a praktické limity působnosti nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU Brno
 
Příplatky v akciové společnosti
Prof. JUDr. Jan Dědič, VŠE Praha, a JUDr. Petr Šuk, NS ČR
 
19:00 - 23:00              Slavnostní recepce - udílení cen
 
 
SOBOTA 16. 6. 2018
 
9:00 - 10:45                           "Právo a internet, veřejné registry"
 
Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti            
Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno
 
Vybrané problémy spojené s principem publicity veřejného seznamu a rejstříku zástav
Doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., PF UP Olomouc                                                                  
 
Srovnání digitální dostupnosti a míry informací z veřejných registrů v ČR a Rakousku
Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno
 
COFFEE BREAK
 
11:00  - 13:00                         "Odpovědnost za poradenství"
  
Zákonné ručení člena orgánu za dluhy právnické osoby
Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha
 
Civilní odpovědnost za poradenství advokátem, možnosti liberace
Doc.  JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., PF UP Olomouc, advokát           
                                                                 
Trestně právní odpovědnost za poskytnuté poradenství a za spolehnutí se na jeho správnost
JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha a JUDr. Martin Richter, MS ČR                
 
13:00  Zakončení konference, závěrečný přípitek
Peter Weiss, velvyslanec Slovenska v České republice 
                                   
 
Uvedené časy jsou orientační, mohou být v průběhu konání měněny.

XXVI. Karlovarské právnické dny

14.-16. cervna 2018