Konferenci pořádají

  • Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s.,

a


dále se na přípravě odborné části konference podílejí

  • Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, Wien
  • Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
  • Ústav štátu a práva SAV
  • Ústav státu a práva AV ČR
  • Notářská komora ČR
  • Notárska komora SR
  • Unie podnikových právníků ČR, z.s.

Mediální partneři:

Leges
Konkursní noviny
Právní prostor

Partneři konference

ČEZ
ISAK

Konference je pořádána pod záštitou

XXVI. Karlovarské právnické dny

14.-16. cervna 2018