Registrace - XVII. Karlovarské právnické dny

Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s konáním konference (Tisk Sborníku z konference a případně dalších materiálů, pronájmy, tlumočení, odměny a náklady referentů obědy a občerstvení v průběhu konference a účast na slavnostní recepci a předávání ocenění společnosti. Ubytování, dopravu účastníků apod., není v účastnickém poplatku obsaženo. Zde naleznete stornopodmínky i v případě odřeknutí účasti.

Upozornění: Údaje u firmy, sídla, telefonu a faxu budou použity v seznamu účastníků, který obdrží každý z účastníků konference. Nepřejete-li si jejich publikaci, uveďte je při vyplňování v závorce.

Zaslané registrace budou zpracovány společností Guarant Int. zajišťující organizaci konference, která Vám max. do 3 pracovních dnů účast potvrdí a zašle Vám všechny potřebné informace vč. platebních podmínek a případně i možností ubytování.

Osobní údaje
Registrační poplatek
* Snížený účastnický poplatek je určen pro všechny účastníky minulého ročníku konference v roce 2007kontrola


* Povinné položky

XVII. Karlovarské právnické dny

4.-6. června 2009