Seznam výher pro vylosované účastníky ankety o nejlepší právnický časopis

 1. Účast na XXI. Konferenci KJT (2x)
 2. Vstupenka na slavností recepci 13.6.2013 (3x)
 3. Sborník z Konference (10x)
 4. Spomienky na Ernesta, JUDr. J.Vozár, Nakladatelství VEDA (5x)
 5. Vzory smluv a podání, 13. Aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1.9.2011, Marta Škárová, Josef Vaněk, a kolektiv, nakladatelství Linde Praha a.s.
 6. Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář, Luděk Lisse, nakladatelství Linde Praha a.s.
 7. Správní řád – komentář, II. aktualizované vydání, JUDr. Josef Vedral, Ph.D., Polygon
 8. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi – praktická příručka pro přípravu a schvalování přeměn, Prof. JUDr. Jan Dědič a kol., Polygon
 9. Účast na jakémkoliv semináři dle vlastního výběru (výběr na www.bovapolygon.cz)
 10. Komentář. Ústava ČR, Wolters Kluwer ČR a.s.
 11. Komentář. Listina základních práv a svobod, Wolters Kluwer ČR a.s.
 12. Státověda, Jan Filip, Jan Svatoň, Wolters Kluwer ČR a.s.
 13. Roční předplatné časopisu Jurisprudence, Wolters Kluwer ČR a.s.
 14. Roční předplatné časopisu Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s.
 15. Sociální dialog – vyjednávání v teorii v praxi, Dana Hrabcová a kol., nakladatelství Doplněk
 16. Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení, Alexander J. Bělohlávek, C.H.Beck
 17. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, Bobek, Bříza, Komárek, C.H.Beck (3x)
 18. Zákon o střetu zájmů, J. Vedral, C.H.Beck
 19. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Jandová, Vojtek, C.H.Beck
 20. Odpovědnost advokáta za škodu, L. Tichý a kolektiv, C.H.Beck
 21. Půlroční předplatné časopisu Právní rozhledy, C.H.Beck (3x)
 22. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Eliáš Karel, Ostrava: Sagit (2x)
 23. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Ostrava: Sagit (2x)