XXI. Karlovarské právnické dny

Program XXI. konference je do značné míry ovlivněn nástupem mladší právnické generace do představenstva společnosti a programového grémia, ta je letos ve vyšší míře zastoupena i mezi vystupujícími.

» XXI. Konference Karlovarské právnické dny se koná 12.-14. cervna 2013 v hotelu Thermal Karlovy Vary.

První konferenční den (středa 12.6.2013) je programově pojat čistě jako český národní a nebude tedy simultánně tlumočen. Bude výlučně zaměřen na NOZ s případnou vazbou či přesahem i na ZOK. Referáty budou cíleně vedeny k osvětlení a zvládnutí přístupu k rekodifikacím tak, aby osvojování nové zákonné matérie bylo co nejsnazší.

Další dva dny (13.-14.6.2013) mají již tradiční mezinárodní charakter, program se zabývá jak srovnáváním úpravy dle jednotlivé národní úpravy, tak i otázkami společného zájmu v rámci práva EU. Tyto dva dny již budou simultánně tlumočeny do češtiny, resp. němčiny.

Pro lepší představu o konkrétním obsahu jednotlivých referátů budou v průběhu března a dubna postupně na webových stránkách uveřejňovány jejich bližší anotace. Vedení referátů během konference se vrací k pojetí stručného vystihnutí problému a většího prostoru pro následnou diskusi a lze se těšit na zajímavá vystoupení řady předních právních teoretiků i odborníků z řad justice či praxe, stejně tak jako na možnost neformální osobní diskuse s těmito přednášejícími v průběhu konference.

Letos poprvé byla vyhlášena i veřejná soutěž o nejlepší příspěvek k otázkám práva stavby – podzemní stavby pod pozemkem ve vlastnictví jiné osoby. Bližší podmínky účasti v soutěži.

Rozšíření možného počtu účastníků umožnilo snížit účastnický poplatek pro letošní konferenci, přičemž byl plně zachován rozsah průběžného občerstvení po celou dobu konání konference.

Ve čtvrtek 13.6.2013 se bude ku příležitosti konání XXI. Konference Karlovarské právnické dny konat v areálu Poštovního dvora tradiční recepce se slavnostním vyhlášením vítězů Autorské ceny s udělením Prestižní ceny časopisům a ocenění Pocty judikátu.

Pro účastníky ankety o nejlepší právnický časopis připravila nakladatelství a další instituce zajímavé ceny, mezi nimiž bude i účast na konferenci bez účastnického poplatku.

Páteční závěr konference se předpokládá mezi 17-18 hod. tak, aby se účastníci případně ještě stihli vrátit domů bez potřeby dalšího ubytování v Karlových Varech.

JUDr.Vladimír Zoufalý
Vicepresident