Seznam řečníků

Na XXI. Konferenci k vystoupení byli pozváni a přislíbili svoji účast:

 • Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Ústav státu a práva ČAV
 • Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát, Praha
 • Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M, ředitel Justiční akademie
 • Doc. JUDr. Ivana Štenglová, předsedkyně senátu NS ČR, v.v., PF UK, Praha
 • Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., PF MU, Brno
 • JUDr. Marek Novotný, advokát, Praha
 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát Praha
 • JUDr. Radim Polčák, PF MU, Brno
 • Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc., Ústav státu a práva, Bratislava
 • JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., advokát, Praha
 • Prof. Dr. Reinhard Greger, emeritní profesor univerzity ERLANGEN, Norimberk
 • Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., PF UK, Praha
 • Prof. Dr. F. Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT
 • JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav státu a práva, Bratislava
 • Univ.Prof. Dr. Martin Winner, Vysoká škola ekonomie a podnikání, Vídeň
 • Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Universita Komenského, Bratislava
 • Caspar Behme, PF Ludwig Maxmilians university, Mnichov
 • Prof. Michal Bobek, PhD., Collage od Europe, Bruggy
 • JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA, soudní znalec
 • JUDr. Tomáš Balco, LL.M, Univerzita KIMPE, Kazachstán
 • JUDr. Ondřej Trubač, LL.M, Ph.D., advokát, Praha
 • Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., předsedkyně senátu Tribunálu soudního dvora EU, Lucemburk
 • Prof. Dr. Martin Spitzer, PF Vídeňská univerzita
 • JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK, Praha
 • Prof. JUDr. Pavel Šámal, předseda senátu NS ČR, PF UK, Praha
 • Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU, Brno
 • Univ.- Prof. Dr. Ernst Karner, PF Vídeňská univerzita
 • JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
 • JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
 • JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.