Veřejná soutěž

Společnost Karlovarské právnické dny

vyhlašuje veřejnou soutěž dle ust. § 847 a násl. ObčZ o nejlepší příspěvek na téma:

„Specifika práva stavby k podzemním stavbám ve světle nového občanského zákoníku“

Příspěvek má rozebrat aspekty práva stavby k podzemním stavbám (kolektory, tunely apod.) a ve světle úpravy Nového občanského zákoníku. Příspěvek by se měl zabývat potenciálními výkladovými nejasnostmi možnostmi jejich řešení.

Účastnit se mohou osoby s právnickým vzděláním.

Příspěvky na 10-15 normostranách (1800 znaků) je třeba zaslat nejpozději do 30. dubna 2013 na adresu kjt@kjt.cz.

Hodnocena bude hloubka a přesvědčivost právní argumentace a preciznost jejího zpracování.

Hodnocením příspěvků jsou pověřeni JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. a JUDr. Petr Tégl, Ph.D. kteří také shrnou zajímavé podněty obsažené ve všech odevzdaných příspěvcích, a to v rámci programu Karlovarských právnických dní.

Autor nejlepšího příspěvku obdrží pozvání na konferenci Karlovarské právnické dny na náklady pořadatelů, a to včetně ubytování a účasti na doprovodných akcích a příspěvek bude publikován ve Sborníku z Konference.

Sdělení výsledku soutěže bude zveřejněno do 31.5.2013.

Pořadatelé si vyhrazují právo vítězný příspěvek nevybrat.

Karlovarské právnické dny jsou výlučně oprávněny zveřejnit i části (případně celé) zajímavých přípěvků, které se umístily na dalších místech v pořadí.

Budeme se těšit na Vaše příspěvky a na setkání na karlovarské konferenci.

JUDr. Petr Bříza PhD. LL.M JUDr. Ondřej Trubač PhD.
člen představenstva pověřen organizací a přípravou soutěže