Spolupořadatelé

 • Česká advokátní komora
 • Deutscher Anwaltverein e.V.
 • Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V.
 • Industrie- und Handelskammer Oberfranken
 • Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
A dále ve spolupráci:
 • Wolters Kluwer ČR, a.s.
 • nakladatelstvím C.H.Beck
 • Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS
 • Ústav státu a práva Slovenské akademie věd
 • Notárská komora Slovenskej republiky
 • Notářská komora České republiky
 • Slovenská advokátská komora
 • Centrum právní komparitstiky PF UK
 • HET, spol. s.r.o.
kolektory ČEZ Obczan Právní rádce Konkursní noviny Leges

XXIII. Karlovarské právnické dny

3.-4. června 2015