Seznam výher pro vylosované účastníky ankety o nejlepší právnický časopis

 1. Účast na XXIII. Konferenci KJT (2x)
 2. Vstupenka na slavností recepci 3.6.2015 (3x)
 3. Sborník z Konference (10x)
 4. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou, Filip Riegel, Leges
 5. Svoboda projevu – principy, garance, meze, Michal Bartoň, Leges
 6. Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení, Alexander J. Bělohlávek, C.H.Beck
 7. Svoboda projevu: principy, garance, meze: Leges (2x)
 8. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Bříza, Bělohlávek, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda, C. H. Beck (2x)
 9. Školský zákon. Komentář, Rigel, Bahýlová, Kudrnová, Moravec, Puškinová, C. H. Beck
 10. Obecná část občanského práva, Luboš Tichý, C. H. Beck
 11. Mezinárodní právo veřejné, Jiří Malenovský, nakladatelství Doplněk
 12. 11.Zákon o mezinárodním právu soukromém, Jiří Gaňo, Zdeněk Kučera, nakladatelství Doplněk
 13. Bezplatná účast na semináři, kurzu dle vlastního výběru od společnosti Bova Polygon
 14. Roční předplatné časopisu Konkursní noviny
 15. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář, Wolters Kluwer
 16. roční předplatné časopisu Rekodifikace & praxe, Wolters Kluwer
 17. roční předplatné časopisu Jurisprudence, Wolters Kluwer

XXIII. Karlovarské právnické dny

3.-4. června 2015