Program XXIII. ročníku Karlovarských právnických dní

XXIII. Konference Karlovarské právnické dny

3. - 4. 6. 2015

Hotel Thermal, Karlovy Vary

PROGRAM

 

STŘEDA 3.6.2015

Registrace

Zahájení XXIII. Konference JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát, Praha, viceprezident KJT

 

Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D, předseda senátu NS ČR

 
Zajištění a společné jmění manželů

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M, Institut práva a ekonomie, PF UP Olomouc

 

K pojetí dispozitivního práva v OZ

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. Ústav státu a práva AV ČR 

 

Některé zásadní souvislosti nové úpravy soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové kriminality

JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR

 

Vybrané  problémy spojené se zajišťováním důkazů v místech výkonu advokacie

 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze

 

Aplikace základních zásad zákona o veřejných zakázkách a zadávací směrnice v soudní praxi

JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu KS Brno

 

Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR

 

Šikanózní postup při zadávání a realizaci veřejných zakázek

JUDr. Jiří Hes, senior právník ČEZ a.s.

 

Problematika soutěžení advokátů o veřejné zakázky

JUDr. Antonín Mokrý, advokát Praha, místopředseda České advokátní komory, viceprezident CCBE

 

Existuje skutková limitace odpovědnosti státu za nezákonná rozhodnutí?

Prof. Dr. F. Wesphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT         

 

Reorganizovat nebo restrukturalizovat?

JUDr. Michal Žižlavský, advokát Praha

                                   

Promítnutí principu "a pari pasu" v insolvenčních řízeních

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR

 

19:00 - 23:00     Slavnostní recepce

Vyhlášení a předávání cen společnosti Karlovarské právnické dny

 

 

ČTVRTEK 4.6.2015

 

Monistiský systém akciové společnosti ČR

Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát Praha

 

Ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným

JUDr. Petr Šuk, předseda senátu NS ČR

 

Ukončení výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK, Praha, emeritní soudkyně NS ČR

 

Nároky akcionářů při ukončení účasti v akciové společnosti

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., PF Universita Komenského, Bratislava

                 

Požadavky dle rakouského práva na obchodní smlouvy (služby apod.) poskytované mateřskou zahraniční společností dceřiné společnosti, aniž by šlo o zákonem předvídanou smlouvu o převodu zisku.    

Dr. Michael Pucher, LL.M., , Wirtschaftuniversitat Wien

 

Možnosti a limity věcného dokazování před soudy

Prof. Dr. Reinhard Greger, Institut fur Konflikt und Verhandlungsforschung, Ebermannstadt

 

Náhrada škody v soutěžním právu podle nové Směrnice o soukromých žalobách 2014/104/EU

Dr. Thomas Thiede, Rechtsanwalt, Wien

 

Problematika dodavatelských vztahů k obchodním řetězcům

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., PF Univerzita PJŠ, Košice

 

Ochrana slabší strany (i z hlediska veřejných zakázek)

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU, Brno

 

Bezbřehá ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav státu a práva, Bratislava

JUDr. Ing. Andrea Borguľová, ředitelka odboru právních služeb Slovenská spořitelna, a.s., Bratislava

 

Závěrečný přípitek + volná diskuse

V průběhu konference, dle časových možností, vystoupí JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

XXIII. Karlovarské právnické dny

3.-4. června 2015