Účastnický poplatek

Účastnický poplatek Cena bez DPH Cena vč. DPH
č. 1 základní pro 1 osobu (st + čt + účast na recepci) 8500 Kč 10285 Kč

Od 1.3.2011 je společnost Karlovarské právnické dny plátcem DPH.

Omezení počtu účastníků na zhruba 150 osob vyplývá ze zkušenosti optimálního počtu osob v rámci diskuse v auditoriu. Vyhrazujeme si tedy právo odmítnutí přihlášky po naplnění kapacity. Přihlášky budou řazeny dle momentu zaplacení účastnického poplatku.

Účastnický poplatek je výlučně určen k úhradě nákladů spojených s konáním konference (tlumočení, pronájmy tisk Sborníku z konference a dalších materiálů, Prestižní ceny Karlovarských právnických dnů, odměny a náklady referentů, občerstvení účastníků v průběhu konference, Slavnostní recepci s předáním ocenění společnosti).

V účastnickém poplatku není obsaženo: ubytování a doprava účastníků do místa konání konference.

Stornopodmínky

Při odhlášení se do:

  • 1.5.2015 bude vráceno 80% účastnického poplatku
  • 15.5.2015 bude vráceno 50% účastnického poplatku
  • 30.5.2015 bude vráceno 25% účastnického poplatku

Registrace

XXIII. Karlovarské právnické dny

3.-4. června 2015