22.12.2008

Příprava XVII. Karlovarských právnických dní

Informace ze schůzek přípravného výboru.

V současné době intenzivně probíhá příprava XVII. Konference Karlovarské právnické dny (4.6.- 6.6.2009, hotel Thermál, Karlovy Vary). Pro zamyšlení se nad jejím programem se uskutečnila řada setkání. Společnost velmi děkuje za získané podněty a omlouvá se, pokud některé podměty, zejména i z důvodu omezeného časového prostoru, nebyly tentokrát využity. Z těchto setkání byly zajisté nejvýznamnější setkání:

  • dne 18.10.2007 v hotelu Leonardo "Pracovní raut" pro čelné představitele průmyslových podniků působících v ČR
  • dne 19.10.2008 v kavárně Louvre "Pracovní snídaně" pro čelné představitele bank, bankovních institutů a pojišťoven
  • dne 20.10.2007 setkání na FÖWI a na Ministerstvu školství ve Vídni u příležitosti odchodu do penze Prof. Dr. P. Doralta, člena představenstva společnosti
  • dne 28.10.2008 v Paláci Dunaj setkání se zástupci advokátních a notářských komor, právnických nakladatelství, redakcí právnických časopisů a právnických fakult z České republiky a Slovenské republiky

Z výše uvedených, jakož i z řady dalších setkání a rozhovorů byl postupně sestavován Program XVII. Konference Karlovarských právnických dnů, který dne 22.12.2008 schválilo Programové grémium společnosti.

Současně se Programové grémium společnosti vyjádřilo i k návrhům, které jí byly zaslány z řady institucí, zejména z právnických nakladatelství a doporučilo Představenstvu společnosti více než 150 významných osobností z právnického života v ČR a i v SR k jejich přizvání k navrhování nejlepších právnických tvůrčích děl k ocenění Autorskou cenou společnosti.

XXX. Karlovarské právnické dny