Seznam výher

 1. Účast na XIX.Konferenci KJT (1x)
 2. Vstupenka na slavností recepci 9.6.2011 (3x)
 3. Sborník z Konference (10x)
 4. Občanský zákoník 2. vydání, Švestka, Spáčil, Hulmák a kol., C.H.Beck
 5. Občanský soudní řád, Drápal, Bureš a kol., C.H.Beck
 6. Právnický slovník 3. vydání, Hendrych a kol., C.H.Beck
 7. Trestní zákoník a trestní řád – Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou I. II.díl, Stříž, Polák, Fenyk, Hájek, Linde Praha
 8. Ústava ČR – Komentář, Šimíček, Suchánek, Molek, Vyhnánek, Pohrázský, Filip, Bahýľová, Linde Praha
 9. Právo kapitálových obchodních společností – Přehled judikatury s komentářem, Dědič, Lasák, Linde Praha
 10. Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech – 3. přepracované vydání, Šámal, Púry, Urbánek, Linde Praha
 11. Mezinárodní právo soukromé, Kučera, nakladatelství Doplněk (2x)
 12. Finanční právo a finanční správa. Berní právo, Radvan a kol., nakladatelství Doplněk (2x)
 13. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k prává českému, Malenovský, nakladatelství Doplněk (2x)
 14. Půlroční předplatné časopisu Právní rozhledy, C.H.Beck (3x)

XIX. Karlovarské právnické dny

9.-10. června 2011