Ubytování v Karlových Varech

Ubytování v Karlových Varech si účastníci zajišťují sami, na své náklady. Informace o možnostech ubytování v Karlových Varech např. na:

XIX. Karlovarské právnické dny

9.-10. června 2011