Účastnický poplatek

Účastnický poplatek Cena bez DPH Cena vč. DPH
základní pro 1 osobu 8900 Kč 10680 Kč
účast pouze na jednom ze dvou přednáškových dní 4900 Kč 5880 Kč
2 členové jedné kanceláře či společnosti 14863 Kč 17835 Kč
3 členové jedné kanceláře či společnosti 20826 Kč 24991 Kč
základní pro 1 osobu + workshop "Energetické právo" 11300 Kč 13560 Kč
workshop "Energetické právo" 3600 Kč 4320 Kč
snížený účastnický poplatek (nominátoři, asistenti přednášejících, studenti doktorandského studia) 4900 Kč 5880 Kč

Od 1.3.2011 je společnost Karlovarské právnické dny plátcem DPH.

Omezení počtu účastníků na zhruba 120 osob vyplývá z zkušenosti optimálního počtu osob v rámci diskuse v auditoriu.

Účastnický poplatek je výlučně určen k úhradě nákladů spojených s konáním konference (tlumočení, pronájmy tisk Sborníku z konference a dalších materiálů, Prestižní ceny Karlovarských právnických dnů, odměny a náklady referentů, občerstvení účastníků v průběhu konference, Slavnostní recepci s předáním ocenění společnosti).

V účastnickém poplatku není obsaženo: ubytování a doprava účastníků do místa konání konference.

Stornopodmínky

Při odhlášení se do:

  • 15.5.2011 bude vráceno 80% účastnického poplatku
  • 30.5.2011 bude vráceno 50% účastnického poplatku
  • 5.6.2011 bude vráceno 25% účastnického poplatku

Registrace

XIX. Karlovarské právnické dny

9.-10. června 2011