Program XIX. ročníku Karlovarských právnických dní

ČTVRTEK 9.6.2011

Prof.JUDr. Olga Ovečková DrSc., Ústav státu a práva Bratislava
Úspěšné dovolání se právních principů (Dobré mravy a zásady poctivého obchodního styku v judikatuře SR a ČR (doc)

Prof.JUDr. Petr Hajn DrSc., PF MU Brno
Rozhodovací praxe soudu jako součást "acquis communautaire" při souběhu právních kvalifikací dle autorského práva a nekalé soutěže (doc)

Doc.JUDr. Pavel Mates CSc., PF ZČU Plzeň, Vysoká škola finanční a správní Praha
Uplatnění zákazu ne bis in idem ve správním trestání. (V judikatuře, možnost dvojího postihu za komunitární a národní delikty) (doc)

JUDr-.Ing. Jiří Zemánek CSc., Jean Monnet Professor
Hospodářsko politické cíle EU po Lisabonské smlouvě a meze národní ústavní autonomie

spoluautoři Mgr. Michal Bobek, Evropský univerzitní institut Florencie, JUDr.Petr Bříza, LL.M, advokát Praha (přednášející)
Vymáhání práva EU v členských zemích, speciálně v ČR (doc)

Prof.Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem
"Compliance" - Nové aspekty ručení bank za špatné poradenství

Doc.JUDr. Ivana Štenglová, předsedkyně senátu NS ČR
Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností (doc)

JUDr. Radim Polčák, PF MU Brno
Praxe elektronických dokumentů (doc)

Prof.JUDr. Josef Bejček CSc., PF MU Brno
Praktické problémy distribučních dohod (doc)

Dr. Birgit Spießhofer, advokátka, Berlín
"Compliance" - "Corporate Responsibility" - boj proti korupci, zabránění škodám na životním prostředí

PÁTEK 10.6.2011

Prof.JUDr. Irena Pelikánová DrSc., předsedkyně senátu  Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk
Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách (doc)

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen advokát, Kolín nad Rýnem, president KJT, Mandy Riedel, advokátka Regensburg
Energetické právo EU dle Lisabonské smlouvy

JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR, PR UK Praha,Doc.JUDr.Josef Kuchta CSc, PF MU Brno
Úpadkové delikty a podnikatelské riziko (doc)

Prof.JUDr. Pavel Šámal, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha
K trestně právní odpovědnosti právnických osob (doc)

Hans-Georg Kantner, Vídeň
První zkušenosti s "novým" insolvenčním právem a role spolků na ochranu věřitelů v insolvenčním řízení

Dr. Bruno M. Kübler, advokát, Drážďany
Přeshraniční insolvence - zásadní úvahy, německo-česká zpráva o zkušenostech

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
Společné závazky dlužníka (zejména podnikatel, akcionáře či společníka) v insolvenčním řízení

Prof.JUDr. Karel Eliáš, PF ZČU, Plzeň
K některým otázkám promlčení v soukromém právu

JUDr. Stanislav Balík PhDr.
Vybrané otázky právní etiky

JUDr. Robert Pelikán, advokát Praha
Skupiny společností v obchodním právu

Workshop

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen advokát, Kolín nad Rýnem, president KJT, Mandy Riedel, advokátka, Regensburg Energetické právu EU - vnitřní trh EU a kompetence EU v oblasti energetického práva (Smlouvy o dodávkách energie)

Změna programu vyhrazena. Časové uspořádání bude dále upřesňováno.

V průběhu Konference budou na slavnostní recepci předány ceny společnosti Karlovarské právnické dny (Prestižní cena,Autorská cena, Pocta judikátu).