Na XIX. Konferenci k vystoupení byli pozváni a přislíbili svoji účast:

 • Prof.Dr. Friedrich Graf von Wesphalen, advokát Kolín nad Rýnem, president společnosti KJT
 • Dr. Bruno M. Kübler, advokát Drážďany 
 • Mandy Riedel, advokátka Regensburg
 • Dr. Birgit Speißhofer, advokátka Berlín
 • Dr. Hans-Georg Kantner, advokát Vídeň
 • JUDr. František Púry, předseda senátu NS ČR, PF UK Praha
 • Prof.JUDr. Petr Hajn, DrSc., PF MU Brno
 • JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR
 • Doc.JUDr. Pavel Matec, CSc., PF ZČU Plzeň, Vysoská škola finanční a správní Praha
 • JUDr.Ing. Jiří Zemánek, Jean Monnet Professor
 • Mgr. Michal Bobek, Evropský univerzitní institut Florencie
 • Prof.JUDr. Pavel Šámal, PhD., předseda senátu NS ČR, PF UK Praha
 • JUDr. Ivana Štenglová, předsedkyně senátu NS ČR
 • Prof.JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., předsedkyně senátu ESD, Lucemburk
 • Prof.JUDr. Karel Eliáš, PF ZČU Plzeň
 • JUDr. Robert Pelikán, advokát Praha
 • JUDr. Radim Polčák, PF MU Brno
 • Prof.JUDr. Olga Ovečková, DrSc., Ústav státu a práva Bratislava
 • Prof.JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU Brno
 • JUDr. Stanislav Balík PhD., Ústavní soud ČR, PF UK Praha
 • Doc.JUDr. Josef Kuchta, CSc., PF MU Brno

Moderace

 • JUDr. Vladimír Zoufalý, advokát Praha
 • JUDr. Jozef Vozár
 • Mgr. Michal Bobek

XIX. Karlovarské právnické dny

9.-10. června 2011