Anketní lístek

Prestižní ocenění společnosti Karlovarské právnické dny Pocta judikátu a Nejlepší právnický časopis budou udělena spolu s Autorskou cenou na slavnostní recepci dne 17.6.2016 v Karlových Varech konané v rámci Konference XXIV. Karlovarské právnické dny, a to na základě hodnocení odborné právní veřejnosti prostřednictvím tohoto anketního lístku.

Anketní lístky došlé do 30.5.2016 budou slosovány o věcné ceny.

PRESTIŽNÍ CENA 2016

pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice v období 2015/2016
Název časopisu / Vydavatel Jazyk Hodnocení
Acta Iuridica Olomoucensia
Univerzita Palackého Olomouc
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ad notam
Notářská komora ČR
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ANTITRUST
Sdružení KAIROS
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ars notaria
Notárska komora SR
SK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bulletin advokacie
Česká advokátní komora
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bulletin slovenskej advokácie
Slovenská advokátska komora
SK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Časopis pro právní vědu a praxi
Masarykova univerzita Brno
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
International and Comparative Law Review - Mezinárodní a srovnávací právní revue
Univerzita Palackého Olomouc
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jurisprudence
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Justičná revue
Ministerstvo spravodlivosti
SK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Kriminalistika
MV ČR, odbor tisku a public relation
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
Poradca podnikateľa, BVŠP
SK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Obchodní právo
JUDr. Mgr. Michal Pospíšil
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Obchodněprávní revue
C.H.Beck Praha
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právněhistorické studie
Univerzita Karlova v Praze
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právní rádce
Hospodářské noviny - Economia
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právní rozhledy
C.H.Beck Praha
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právník
Ústav státu a práva AV ČR
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právný obzor
Ústav štátu a práva AV SR
SK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Právo a rodina
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Rekodifikace & Praxe
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Revue církevního práva
Společnost pro církevní právo
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Revue pro právo a technologie
Masarykova univerzita Brno
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Soudce
Soudcovská unie ČR
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Soudní rozhledy
C.H.Beck Praha
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Správní právo
Ministerstvo vnitra ČR
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Státní zastupitelství
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Stavební právo Bulletin
Společnost pro stavební právo
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Trestně právní revue
C.H.Beck Praha
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Trestní právo
Wolters Kluwer ČR a.s.
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Veřejné zakázky
VIZEA s.r.o.
ČR 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Zo súdnej praxe
Iura Edition
SK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

POCTA ZA NEJLEPŠÍ JUDIKÁT za období 2015/2016

V oblasti judikatury aplikovatelné v ČR za období 2015-2016, doporučuji pro významný přínos právní praxi a teorii k ocenění:


Hlasující
kontrola


XXIV. Karlovarské právnické dny

16.-18. června 2016