Seznam řečníků

Na XXIV. Konferenci k vystoupení byli pozváni a přislíbili svoji účast:

 • JUDr. Josef Baxa, předseda NSS ČR
 • Prof. JUDr. Josef Bejček, DrSc., PrF MU
 • JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., VSZ Praha
 • Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát, Praha
 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR
 • JUDr. Roman Fiala, NS ČR
 • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., advokát, Praha, člen LRV
 • JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., NS ČR
 • Marc Jaeger, předseda Evropského soudního tribunálu Lucemburk
 • Dr. Christa Kissling, senior scientist ECTIL, Vídeň
 • Mgr. Michal Králík, Ph.D., NS ČR
 • JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
 • Dr. Viktor Kreuschitz, soudce Evropského tribunálu, Lucemburk
 • JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D., NS SR
 • JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., PrF MU
 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
 • Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Evropského soudního tribunálu
 • JUDr. František Púry, NS ČR
 • Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR
 • Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, ÚS ČR
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., NSS ČR
 • Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha
 • Doc. JUDr. Marek Števček PhD., PF UK Bratislava
 • JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D, advokát, Praha
 • Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno
 • Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT

XXIV. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2016