Spolupořadatelé

 • Česká advokátní komora
 • Deutscher Anwaltverein e.V.
 • Slovenská advokátní komora
 • Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V.
 • Industrie- und Handelskammer Oberfranken
 • Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V.
A dále ve spolupráci:
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.
 • Nakladatelství C.H.Beck
 • Ústav státu a práva Slovenské akademie věd
 • Notárská komora Slovenskej republiky
 • Notářská komora České republiky

V součinnosti:
Leges
 • Nakladatelství Economia
Konkursní noviny
Právní rádce
Obczan

Za finančního přispění:
 • AGROFERT, a.s.
 • ČEZ

XXIV. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2016