Nominátoři

Seznam významných osobností v oblasti práva, kterým bylo nabídnuto (na doporučení poradního grémia ze dne 21.12.2010) právo navrhovat autorská díla k ocenění.

Právo navrhovat je čestné a nepřenositelné. Navrhovatelé mají právo na účast na slavnostním vyhlášení cen na slavnostní recepci konané v rámci konference.

Jméno Příjmení Organizace
JUDr. Jana Bajánková Nejvyšší soud SR
Prof. JUDr. Milan Bakeš PF UK Praha
JUDr. František Balák Nejvyšší soud ČR
Mgr. Jan Balarin, Ph.D. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
JUDr. Vladimír Balaš, CSc. advokát
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík advokát
JUDr. Eva Barešová Český úřad katastrální a zeměměřičský
Mgr. Ing. Petr Baudyš Český úřad zeměměřický a katastrální
JUDr. Josef Baxa Nejvyšší správní soud
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. Právnická fakulta MU Brno
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M. RWE Transgas a.s.
JUDr. Jan Bláha Nejvyšší soud ČR
Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. ÚSaP ČR
JUDr. Pavel Blanický advokát
Prof. Michal Bobek Ph.D. Evropský univerzitní institut, Florencie“.
JUDr. et. Ph.Dr. Vladimír Brejcha advokát
JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček Ph.D. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
JUDr. Petr Bříza advokát
JUDr. Vladimír Bulínský advokát
Mgr.. Filip Cileček NS ČR
JUDr. Jiří Čáp advokát
JUDr. Petr Čech, LL.M. PF UK Praha
Prof. JUDr. Jan Dědič advokát
JUDr. Ladislav Derka VS Praha
JUDr. Jiří Doležílek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Martin Dostál Ústavní soud ČR
JUDr. Antonín Draštík Nejvyšší soud ČR
Mgr. et Mgr. Tomáš Dumbrovský, Ph.D., LL.M. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
Prof. JUDr. Jan Dvořák PF UK Praha
JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. PF ZČU Plzeň
Prof. JUDr. Karel Eliáš Legislativní rada vlády
JUDr. František Faldyna advokát
Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D, DSc. Ústavní soud
Prof. JUDr. Josef Fiala PF MU Brno
JUDr. Roman Fiala Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Jan Filip Ústavní soud
JUDr. Zuzana Fišerová Ministerstvo spravedlnosti
JUDr. Martin Foukal notář
JUDr. Miroslav Gallus Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Milan Galvas PF MU Brno
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. PF UK
JUDr. Vojen Guttler Ústavní soud ČR
JUDr. Jaroslav Hájek notář
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. PF MU Brno
JUDr. Ondřej Hanák Ph.D. advokát
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D. advokát
Doc. JUDr. Jan Hejda, Ph.D. VŠE
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. Ústavní soud ČR
JUDr. Irena Holcová advokát
JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Pavel Horák Nejvyšší soud
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
Prof. JUDr. Milena Hrušáková Universita Palackého Olomouc
Prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc. PF MU Brno
JUDr. Ing. Jan Hušek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Luboš Chalupa advokát
Doc. JUDr. Iva Chvátalová CSc. VŠE Praha
JUDr. František Ištvánek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Petr Jäger MS ČR
JUDr. Jiří Jakl advokát
Prof. JUDr. Jiří Jelínek PF UK Praha
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
JUDr. Jana Jurníková Ph.D. PF MU Brno
JUDr. Stanislav Kadečka Ph.D. PF MU Brno
JUDr. Miluše Kalinová Ph.D VŠE
JUDr. Milan Kamlach Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Lenka Kaniová Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Jiří Kmec Právník (bývalý zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP)
JUDr. Ivan Kobliha VS Praha
JUDr. Alena Kohoutková MF ČR
JUDr. Jan Komárek London School of Economics
JUDr. Zbyšek Kordač advokát
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. LL.M. PF UK Praha, NSS ČR
JUDr. David Kosař Ph.D., LL.M. PF MU Brno
JUDr. Zdeněk Kovařík VS Praha
Prof. JUDr. Zdeňka Králíčková Ph.D. PF MU Brno
Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl NS ČR
JUDr. Jiří Krofta advokát
JUDr. Zdeněk Krčmář Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jaroslav, CSc. Kuba Národohospodářská fakulta VŠE, advokát
JUDr. František Kučera VS Praha
Mgr. Tomáš Langášek, LL.M. Ústavní soud ČR
JUDr. Dagmar Lastovecká Ústavní soud ČR
JUDr. Tomáš Linhart advokát
JUDr. Petr Liška LL.M. PF UK Praha
JUDr. Jiří Macek VS Praha
Mgr. Jan Mates, LL.M. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. VŠ finanční a správní Praha
JUDr. Lenka Matyášová Ph.D. Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. Michal Mazanec   Nejvyšší správní soud ČR
Mgr. Ivana Mlejnková VS Praha
JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. náměstek místopředsedkyně vlády
JUDr. Pavel Molek Ph.D.,LL.M. Nejvyšší správní soud ČR, PF MU
JUDr. Antonín Mokrý advokát
Mgr. Jakub Morávek PF UK Praha
JUDr. Petr Mrázek advokát
JUDr. et PhDr. Petr Mrkývka PF MU Brno
JUDr. Jiří Mucha Ústavní soud ČR
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Ústavní soud ČR , PF UK Praha
JUDr. Ladislav Muzikář MS Praha
Tomáš Němeček Redaktor LN, Justiční příloha
JUDr. Robert Neruda Ph.D. advokát
JUDr. Danuše Novotná Nejvyšší soud ČR
JUDr. Zdeněk Novotný Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jiří Nykodým advokát
JUDr. Jaroslav Oehm PF UK Praha
Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc SAV - Ústav štátu a práva Bratislava
JUDr. Jan Oškrdal advokát
JUDr. et PhDr. Ivana Pařízková PF MU Brno
JUDr. Jan M. Passer, PhD., LL.M. Nejvyšší správní soud ČR
Prof. JUDr. Mária Patakyová, Ph.D PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Jan. Pauly, CSc. advokát, děkan PF ZČU Plzeň
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. PF UK Praha
Doc. JUDr. et Ing. Milan Pekárek, CSc. PF MU Brno
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Ministr spravedlnosti
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. ESD Lucemburk
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. KS České Budějovice
Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. Policejní akademie ČR
JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M. Centrum právní komparatistiky PF UK Praha
JUDr. Vladimír Pítra PF UK Praha
Doc. JUDr. Stanislav Plíva PF UK Praha
JUDr. Tomáš Pohl PF UK Praha
Prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. PF MU Brno
JUDr. Milan Pokorný, CSc. Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. NSS ČR
JUDr. František Púry Nejvyšší soud ČR
JUDr. Pavel Příhoda NS ČR
JUDr. Ivan Rada advokát
JUDr. Adam Rakovský advokát
JUDr. Josef Rakovský NS ČR
JUDr. David Raus, Ph.D. KS Brno
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Nejvyšší státní zastupitelství ČR
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D IES FSV UK, advokát
JUDr. Blanka Roušalová Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová PF MU Brno
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Ilona Schelleová advokátka
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. PF MU Brno
JUDr. Pavel Simon Nejvyšší soud
Doc. JUDr. Markéta Selucká PF MU Brno
JUDr. Martin Smolek vládní zástupce pro zastupování ČR před Soudním dvorem
Prof. JUDr. Jaruška Stavinohová CSc. PF MU Brno
JUDr. Vladimír Stibořík VS Praha
Prof. JUDr. Michal Skřejpek PF UK Praha
JUDr. Alexander Sotolář MS Praha
JUDr. Marek Starý, Ph.D PF UK, VŠ Finanční a správní
Prof. JUDr. Jan Svák Panevropská vysoká škola práva
JUDr. Jan Sváček MS Praha
JUDr. Jiří Svoboda notář
Prof. JUDr. Pavel Šámal Nejvyšší soud ČR
JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D Nejvyšší správní sod ČR
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Nejvyšší správní soud ČR
JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M Nejvyšší správní soud ČR
Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. PF UP Olomouc
JUDr. Marta Škárová Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jan Šmíd VŠ Finanční a správní
JUDr. Ivana Štenglová Nejvyšší soud ČR
JUDr. Petr Šustek, Ph.D. PF UK Praha
JUDr. Daniela Švecová NS SR
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. PF UK Praha
Prof. JUDr. Ivo Telec PF MU Brno
JUDr. Jiří Teryngel advokát
Prof. JUDr. Luboš Tichý PF UK Praha
Prof. JUDr. Michal Tomášek DrSc. PF UK Praha
JUDr. Blanka Tomačáková Ph.D.,LL.M PF Universita Palackého
JUDr. Miloš Tomsa. CSc. VS Praha
JUDr. Vojtěch Trapl advokát
Prof. JUDr. Jiří Tretera PF UK Praha
Prof. JUDr. Petr Tröster PF UK Praha
JUDr. Ondřej Trubač advokát
JUDr. Jan Tuláček ředitel nakladatelství Leges
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. PF MU Brno
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Poslanecká sněmovna ČR
JUDr. Katarína Valová notář
JUDr. Marie Vanduchová, CSc. PF UK Praha
Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc. advokát
Prof. JUDr. Miloš Večeřa, CSc. PF MU Brno
JUDr. Vladimír Veselý Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jindřich Vítek advokát
JUDr. Arnošt Vodička, CSc. advokát
JUDr. Petr Vojtek Nejvyšší soud ČR
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. PF UK Praha
JUDr. František Vondruška Nejvyšší státní zastupitelství ČR
JUDr. Josef Vozár, CSc ÚSaP SAV Bratislava
Prof. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. PF UK Praha
JUDr. Josef Vrabec advokát
JUDr. Robert Waltr Nejvyšší soud ČR
Prof. JUDr. Alena Winterová PF UK Praha
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. PF UK Praha
JUDr. Vladimír Zamrzla Metropolitní universita Praha
Mgr. Jiří Zavázal Nejvyšší soud ČR
JUDr. et Ing. Jaroslav Zelenka VS Praha
JUDr. Pavel Zelenka VS Praha
JUDr. Ing. Jiří Zemánek Jean Monnet Professor
JUDr. Vladimír Zoufalý advokát
Prof. JUDr. František Zoulík advokát
Doc. JUDr. Michaela Zuklíková – Hendrychová, CSc. PF UK Praha
JUDr. Michal Žižlavský advokát
JUDr. Katarína Valová notár
Jméno Příjmení Organizace
JUDr. Eva Babiaková NS SR
JUDr. Jana Bajánková NS SR
JUDr. Jana Bakičová Weissová OS BA V
Doc. JUDr. Ladislav Balko, CSc. PF ÚK
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. TU v Trnave
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. ÚŠaP
JUDr. Oxana Bareková AK CHSH
JUDr. Katarína Bartalská Legalservices, s.r.o.
JUDr. Igor Belko NS SR
JUDr. Elena Berthotyová, PhD. NS SR
JUDr. Marián Blaha OS Banská Bystrica
Prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Blaho, CSc. TU v Trnave
JUDr. Tomáš Borec Advokát predseda SAK
JUDr. Jozef Brázdil Advokát
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. UPJŠ Košice
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. Paneurópska VŠ
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. ÚŠaP SAV Bratislava
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. GP SR
JUDr. Andrea Čechovičová advokát
JUDr. Rudolf Čirč NS SR
JUDr. Štefan Detvai advokát
Doc. JUDr. Anton Dulák, CSc. PF UK
JUDr. Peter Dukes NS SR
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. KS Banská Bystrica
JUDr. Miroslav Ďuriš Notár
JUDr. Zuzana Ďurišová NS SR
Doc. JUDr. Svetlana Ficová, PhD. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Emil Franciscy NS SR
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. ÚS SR
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec NS SR
JUDr. Ladislav Górász NS SR
JUDr. Ida Hanzelová NS SR
JUDr. Ján Havlát advokát
JUDr. Ján Hrubala Špecializovaný trestný súd
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. UPJŠ Košice
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. Paneurópska VŠ
Doc. JUDr. Daniel Jakabovič, PhD. PF ÚK
Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Peter Kerecman, PhD. advokát
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. PF UK
Prof. JUDr. Ján Kľučka,CSc. UPJŠ Košice
Doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. PF UK Bratislava, TU v Trnave
JUDr. Jarmila Kováčová notár
JUDr. Igor Králik Špecializovaný trestný súd
Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. Akadémia policajného zboru
Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. Paneurópska VŠ
JUDr. Martin Krivák AK Krivak& Co
Doc. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. TU v Trnave
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc. PF ÚK Bratislava
JUDr. Peter Kukliš, CSc. NR SR
JUDr. Peter Kukliš, ml. Rada pre vysielanie a retransmisiu
JUDr. Jozef Kulcun NS SR
Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. PF UK
JUDr. Lukáš Lapšanský ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Miroslav Lehotský AK JUDr. Miroslav Lehotský
JUDr. Martin Lopúch, PhD. OS Michalovce
Prof. JUDr. Dr. h. c. Jozef Madliak, CSc. UPJŠ Košice
JUDr. Vladimír Magura NS SR
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. FP JJ
Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. PF UK Bratislava, TU v Trnave
Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. UPJŠ Košice
JUDr. Soňa Mesiarkinová NS SR
JUDr. Eva Misikova GP SR
JUDr. Ľubomír Nemček AK Schubert & Partners
Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. TU v Trnave
JUDr. Dušan Nikodým, CSc. ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Roman Oleksík, LL.M advokát
Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. ÚS SR
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Radovan Pala, LL.M AK e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola advokáti, s.r.o.
JUDr. Peter Paluda NS SR
Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. UPJŠ Košice
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. PF UK Bratislava
JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. Paneurópska VŠ
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD. Paneurópska VŠ
Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. TU v Trnave
JUDr. Ľubica Rexová notár
Prof. Róbert Schronk, CSc. PF UK
JUDr. Elena Siebenstichová NS SR
JUDr. Marián Sluk NS SR
JUDr. Romana Smyčková, PhD. PF UK Bratislava
Doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc. Akadémia policajného zboru
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, CSc. UPJŠ Košice
JUDr. Daniela Sučanská NS SR
Prof. JUDr. Ján Svák, CSc. Paneurópska VŠ
JUDr. Karol Šiška AK CHSH
Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. PF UK Bratislava
JUDr. Marek Števček, PhD. Justičná akadémia
JUDr. Anna Švachová notár
JUDr. Daniela Švecová NS SR
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Ladislav Tichý GP SR
JUDr. Andrea Tomlainová, PhD. AK Valko&Partners
JUDr. Oľga Trnková NS SR
JUDr. Dagmar Valovičová advokát
JUDr. Martin Vladik NS SR
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. UPJŠ Košice
JUDr. Jozef Vozár, CSc. ÚŠaP SAV Bratislava
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. PF UK Bratislava
JUDr. Tatiana Weissová ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Katarína Závacká ÚŠaP SAV Bratislava
JUDr. Jana Zemaníková NS SR
Mgr. Pavol Žilinčík Právnik
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Paneurópska VŠ

XXIV. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2016