Seznam výher pro vylosované účastníky ankety o nejlepší právnický časopis

 1. Účast na XXIV. Konferenci KJT
 2. Účast na XXIV. Konferenci KJT
 3. Vstupenka na slavností recepci 17. 6. 2016
 4. Vstupenka na slavností recepci 17. 6. 2016
 5. Vstupenka na slavností recepci 17. 6. 2016
 6. Sborník z Konference
 7. Sborník z Konference
 8. Sborník z Konference
 9. Sborník z Konference
 10. Sborník z Konference
 11. Sborník z Konference
 12. Sborník z Konference
 13. Sborník z Konference
 14. Sborník z Konference
 15. Sborník z Konference
 16. Půlroční předplatné časopisu Právní rozhledy
 17. Půlroční předplatné časopisu Právní rozhledy
 18. Půlroční předplatné časopisu Právní rozhledy
 19. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. Havel, ©tenglová, Dědič, Jindřich a kol., C.H.Beck
 20. Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. Horáček, Biskupová, de Korver, C.H.Beck
 21. Správní řád. Komentář. Potěąil, Hejč, Rigel, Marek, C.H.Beck
 22. Společné jmění manľelů, Psutka, C.H.Beck
 23. Právo stavby, Zima, C.H.Beck
 24. Bezplatná účast na kurzu/semináři pořádaném spol. Bova Polygon
 25. Alternativní řeąení trestních věcí. Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2015 (http://www.knihyleges.cz/alternativni-reseni-trestnich-veci)
 26. Konfesní právo (http://www.knihyleges.cz/konfesni-pravo)
 27. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (http://www.knihyleges.cz/civilni-odpovednost-sportovcu-za-sportovni-urazy)
 28. Všeobecný slovník právní, rozsáhlý pětidílný právní slovník z edice Klasická právnická díla, Wolters Kluwer
 29. roční předplatné časopisu Rekodifikace & praxe, Wolters Kluwer
 30. roční předplatné časopisu Jurisprudence, Wolters Kluwer
 31. Velký komentár. Občianský zákoník. I. a II. Diel, C. H. Beck, s.r.o. SR
 32. Velký komentár. Ústava Slovenskej republiky. C.H.Beck, s.r.o. SR
 33. Exekučný poriadok. Komentár. 2 vydanie, C.H.Beck, s.r.o. SR
 34. Volebné právo a súdný prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike, C.H.Beck, s.r.o. SR

XXIV. Karlovarské právnické dny

16.-18. cervna 2016